Compte general 2017

Última actualització: 03/10/2018

 

Certificat de l'acord de Ple (sessió de 27 de setembre de 2018) d'aprovació del Compte General de l'exercici 2017 File_PDF_Acrobat.png
El compte general 2017 va estar exposat al públic del 6 d'agost 2018 al 10 de setembre 2018 File_PDF_Acrobat.png
Acta de la comissió especial de comptes, reunida el 26 de juliol de 2018 File_PDF_Acrobat.png
Informe sobre el compte general de l'exercici 2017, emès pel secretari-interventor de l'Ajuntament File_PDF_Acrobat.png