Liquidació de tributs municipals

Última actualització: 20/05/2019

A la taula següent podeu veure tot el que va recaptar l'Ajuntament durant el 2018, via tributs municipals (impostos, taxes i contribucions especials). S'han tingut en compte els imports corresponents a l'any 2018, que es van cobrar durant el mateix exercici; aixi com els imports d'exercicis anteriors que estaven pendents de pagament i que finalment l'Ajuntament va ingresssar durant el 2018.

Descarregueu-vos la taula aquí:
excel_icon.png