Modificacions de pressupost 2019

Última actualització: 20/01/2020

Trobareu a continuació una taula amb totes les modificacions que s'han fet en el pressupost del 2019.

excel_icon.png