Modificacions de pressupost 2018

Última actualització: 12/02/2019

Trobareu a continuació una taula amb totes les modificacions que s'han fet en el pressupost del 2018.
Podeu fer clic aquí si us voleu descarregar aquesta taula.