Modificacions i Execució Trimestral Pressupost 2017

Última actualització: 14/05/2018

Estat d'execució del pressupost. Primer trimestre 2017
Estat d'execució del pressupost. Segon trimestre 2017
Estat d'execució del pressupost. Tercer trimestre 2017
Estat d'execució del pressupost. Quart trimestre 2017

 

Modificacions del pressupost de l'exercici 2017
1.- Expedient de modificació de crèdit 01/2017. Incorporació de romanents
2.- Expedient de modificació de crèdit 02/2017
3.- Expedient de modificació de crèdit 03/2017
4.- Expedient de modificació de crèdit 04/2017
5.- Expedient  de modificació de crèdit 05/2017
6.- Expedient de modificació de crèdit 06/2017
Aquesta modificació va quedar suspesa per acord de Ple de 26 d'octubre de 2017
7.- Expedient de modificació de crèdit 07/2017
8.- Expedient de modificació de crèdit 08/2017
9.- Expedient de modificació de crèdit 09/2017
10.- Expedient de modificació de crèdit 10/2017
11.- Expedient de modificació de crèdit 11/2017
12.- Expedient de modificació de crèdit 12/2017
13.- Expedient de modificació de crèdit 13/2017
14.- Expedient de modificació de crèdit 14/2017
15.- Expedient de modificació de crèdit 15/2017
16.- Expedient de modificació de crèdit 16/2017
17.- Expedient de modificació de crèdit 17/2017