Compliment Objectiu Estabilitat Pressupostària

Última actualització: 12/03/2019

Exercici 2018
Informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària emès pel secretari-interventor de l'Ajuntament

 

Exercici 2017
Informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària emès pel secretari-interventor de l'Ajuntament
Certificat del ministeri d'Hisenda conforme l'Ajuntament de Palau-saverdera compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària

 

Exercici 2016
Informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària emès pel secretari-interventor de l'Ajuntament
Certificat del ministeri d'Hisenda conforme l'Ajuntament de Palau-saverdera compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària

 

Exercici 2015
Informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària emès perl secretari-interventor de l'Ajuntament
Certificat del ministeri d'Hisenda conforme l'Ajuntament de Palau-saverdera compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària