Període mitjà de Pagament (PMP)

Última actualització: 26/11/2019

L’indicador Període mitjà de pagament (PMP) mesura el termini de pagament als proveïdors que presten serveis a l’Ajuntament (segons la normativa vigent aquest termini no pot superar els 30 dies).

Evolució PMP 2019
TRIMESTRE RÀTIO DOCUMENTS RELACIONATS
1T 2019 27,15 dies Informe d'intervenció de 16 d'abril de 2019
2T 2019 36,98 dies Informe d'intervenció de 18 de juliol de 2019
3T 2019 23,74 dies Informe d'intervenció de 22 d'octubre de 2019

 

Evolució PMP 2017
TRIMESTRE RÀTIO DOCUMENTS RELACIONATS
1T 2017 4,64 dies Informe d'intervenció de 26 d'abril de 2017
2T 2017 10,20 dies Informe d'intervenció de 24 de juliol de 2017
3T 2017 11,53 dies Informe d'intervenció de 25 d'octubre de 2017
4T 2017 -5,48 dies Informe d'intervenció de 25 de gener de 2018

Evolució PMP 2016
TRIMESTRE RÀTIO DOCUMENTS RELACIONATS
1T 2016 1,77 dies Enviament al ministeri d'Hisenda
2T 2016 17,14 dies Enviament al ministeri d'Hisenda
3T 2016 34,22 dies Enviament al ministeri d'Hisenda
4T 2016 4,92 dies Enviament al ministeri d'Hisenda

Evolució del PMP 2015
TRIMESTRE RÀTIO DOCUMENTS RELACIONATS
1T 2015 10,65 dies Enviament al minsiteri d'Hisenda
2T 2015 -- ---
3T 2015 114,91 dies Enviament al ministeri d'Hisenda
4T 2015 104,37 dies Enviament al ministeri d'Hisenda