Execució trimestral del pressupost 2018

Última actualització: 05/03/2019

Trobareu a continuació una taula que conté informació sobre l'execució trimestral del pressupost de l'Ajuntament.

No s'han tingut en compte els ingressos i despeses que provenen d'exercicis anteriors i que s'han fet efectius aquest any 2018. Si us interessa conèixer tots els detalls, podeu consultar l'informe d'intervenció d'execució del pressupost corresponent a cada trimestre de l'any en curs, que trobareu més avall.

Si us voleu descarregar la taula, podeu fer clic aquí

Informe d'intervenció d'estat d'execució del pressupost. 1T 2018
Informe d'intervenció de l'estat d'execució del pressupost 2T 2018
Informe d'intervenció de l'estat d'execució del pressupost 3T 2018
Informe d'intervenció de l'estat d'execució del pressupost 4T 2018