Entitats Vinculades i Organismes

*** No hi ha cap Entitat Vinculada ni cap Organisme depenent de l'Ajuntament de Palau-saverdera ***