Pressupost municipal 2020

Última actualització: 27/01/2020

L'equip de govern de Gent de Palau-AM ha presentat tres propostes de pressupost pel 2020 que han estat rebutjades amb els vots en contra de l'oposició (Junts per Palau i Alternativa x Tothom). Com a conseqüència d'això, l'Ajuntament treballa ara amb els pressupostos prorrogats del 2019.

Tal com estableix la normativa reguladora, i com recull el secretari en l'informe que podeu legir dins l'apartat 'Documents que integren l'expedient del Pressupost', que trobareu més avall, no és possible prorrogar les partides d'inversions, entre altres.

Trobareu a continuació un recull de les partides que integren el pressupost 2020:

Us podeu descarregar aquestes dades fent clic a la següent icona:
excel_icon.png

 

FASES DE LA TRAMITACIÓ DEL PRESSUPOST 2020
23/01/2020

Tercer intent fallit per aprovar pressupostos pel 2020.
La proposta de l'equip de govern (Gent de Palau) va ser rebutjada en el Ple amb els vots en contra de l'oposició (Junts per Palau i Alternativa x Tothom)

News.png

27/12/2019 Decret d'alcaldia mitjançant el qual s'aprova prorrogar els pressuspostos del 2019
28/11/2019

Segon intent fallit per aprovar pressupostos pel 2020.
La proposta de l'equip de govern (Gent de Palau) va ser rebutjada en el Ple amb els vots en contra de l'oposició (Junts per Palau i Alternativa x Tothom) 

News.png

26/09/2019

Primer intent fallit per aprovar pressupostos pel 2020.
La proposta de l'equip de govern (Gent de Palau) va ser rebutjada en el Ple amb els vots en contra de l'oposició (Junts per Palau i Alternativa x Tothom) 

News.png

 

DOCUMENTS QUE INTEGREN L'EXPEDIENT DEL PRESSUPOST 2020
Memòria d'alcaldia File_PDF_Acrobat.png
Bases d'execució File_PDF_Acrobat.png
Quadre comparatiu amb dades sobre liquidació i execució anys anteriors File_PDF_Acrobat.png
Informe de secretaria-intervenció sobre crèdits prorrogables, compliment del Pla d'Ajust i compliment del Marc Pressupostari 2019-2020 File_PDF_Acrobat.png
Informe d'intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària File_PDF_Acrobat.png