Cost efectiu dels serveis 2018

Última actualització: 28/11/2019

Mitjançant decret d'alcaldia de 2019DECR000480 de 31 d'octubre de 2019 es va aprovar el cost efectiu dels serveis del 2018 i posteriorment es va fer la tramesa al ministeri d'Hisenda. A la taula següent podeu consultar els imports associats a cada servei (s'han tingut en compte les amortitzacions lligades a la vida útil dels béns per fer el càlcul del cost):

excel_icon.png

Feu clic aquí si voleu veure el cost efectiu del serveis d'anys anteriors.