Convenis

Última actualització: 17/03/2020

Feu clic aquí per accedir al Registre Públic de Convenis.

DATA DESCRIPCIÓ DOCUMENT
Convenis signats per l'Ajuntament de Palau-saverdera durant el 2020
03/03/2020 Conveni de delegació de competències per a la recollida selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Palau-saverdera File_PDF_Acrobat.png
19/02/2020 Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Palau-saverdera per a la realització del Programa Treball i Formació Alt Empordà del Servei d'Ocupació de Catalunya a la comarca de l'Alt Empordà
Codi Registre públic de convenis: PENDENT DE TRAMITAR
File_PDF_Acrobat.png
19/02/2020 Conveni de delegació de competències entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Palau-saverdera per a la realització del Programa Treball i Formació Alt Empordà del Servei d'Ocupació de Catalunya a la comarca de l'Alt Empordà.
Codi Registre públic de convenis: PENDENT DE TRAMITAR
File_PDF_Acrobat.png

 

DATA DESCRIPCIÓ DOCUMENT
Convenis signats per l'Ajuntament de Palau-saverdera durant el 2019
29/08/2019 Títol de constitució d'un dret real d'aprofitament parcial amb finalitat de custòdia del territori a la finca de Terra Mala de Palau-saverdera (Paisatges Vius / Parcel·la 22 polígon 9)
Codi Registre públic de convenis: 2019/11/0546
File_PDF_Acrobat.png
23/05/2019 Conveni de col·laboració per a la realització del casal d'estiu 2019 entre l'Ajuntament de Palau-saverdera i Tendel & Tours.
Codi Registre públic de convenis: 2019/11/0307
File_PDF_Acrobat.png
15/04/2019 Conveni per a la reversió de l’adjudicació a favor de l’Ajuntament de les finques registrals 3470 i 3471, acorda per XALOC en l’expedient executiu núm. 156245 seguit contra Mas Isaac Properties SL (MIPSL).
Codi Registre públic de convenis: 2019/11/0132
File_PDF_Acrobat.png
14/03/2019 Conveni entre l'Ajuntament i la Comunitat de Propietaris del complex immobiliari Sun Village, destinat a resoldre per la via convencional les reclamacions de responsabilitat patrimonial, així com els corresponents recursos contenciosos adminstratius.
Codi Registre públic de convenis: 2019/11/0104
File_PDF_Acrobat.png
27/02/2019 Conveni-tipus no presencial sobre l'assumpció per part de la Diputació de Girona de la gestió informatitzada de padrons d’habitants de municipis de la província
PENDENT DE SIGNATURA PER PART DE LA DIPUTACIÓ
24/01/2019 Conveni  de delegació de competències per a la recollida de residus  especials o perillosos i d'adhesió a la xarxa comarcal de deixalleries entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Palau-saverdera.
Codi Registre públic de convenis: PENDENT DE TRAMETRE AL REGISTRE DE CONVENIS PER PART DEL CONSELL COMARCAL
15/01/2019 Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els Ajuntaments inicialment interessats per a la realització del Programa Treball i Formació Alt Empordà del Servei d'Ocupació de Catalunya a la comarca de l'Alt Empordà
Codi Registre públic de convenis: PENDENT DE TRAMITAR PER PART DEL CONSELL COMARCAL
15/01/2019

Conveni de delegació de competències entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els Ajuntaments inicialment interessats per a la realització del Programa Treball i Formació Alt Empordà del Servei d'Ocupació de Catalunya a la comarca de l'Alt Empordà
Codi Registre públic de convenis: PENDENT DE TRAMITAR PER PART DEL CONSELL COMARCAL

 

DATA DESCRIPCIÓ DOCUMENT
Convenis signats per l'Ajuntament de Palau-saverdera durant el 2018
17/12/2018 Conveni de reconeixement de transmissió, segregació i inscripció registral d'una finca (terreny de la depuradora)
Codi Registre públic de convenis 2018/11/1593
 
File_PDF_Acrobat.png
28/06/2018 Conveni marc amb el Consell Comarcal per a la construcció del centre de protecció i adopció d'animals a l'Alt Empordà (certificat d'adhesió al conveni) File_PDF_Acrobat.png
31/05/2018

Conveni amb la Diputació de Girona per adherir la biblioteca pública Isidre Macau de Palau-saverdera a la Xarxa de Punts d'Informació i Lectura (XPIL)
Codi Registre públic de convenis: 2018/11/0101

10/05/2018 Conveni de col·laboració per organitzar el Casal d'estiu 2018 entre l'Ajuntament de Palau-saverdera i la Fundació Catalana de l'Esplai (Fundesplai)
Codi Registre públic de convenis: 2018/11/0109
File_PDF_Acrobat.png
12/01/2018

Conveni marc referent a les aportacions econòmiques establertes a la fitxa 43 de plans locals de joventut i pla comarcal de joventut on es troben inclosos els ajuntaments menors de 20.000 habitants, que han sol·licitat finançament en polítiques de joventut recollides al contacte programa 2016-2019 en assumptes de serveis socials, altres programes de benestar social i polítiques d’igualtat del departament de treball, afers socials i famílies.

File_PDF_Acrobat.png
8/01/2018 Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els Ajuntaments inicialment interessats per a la realització del Programa Treball i Formació Alt Empordà del Servei d'Ocupació de Catalunya a la comarca de l'Alt Empordà
Codi Registre públic de convenis: 2018/11/0036
8/01/2018

Conveni de delegació de competències entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els Ajuntaments inicialment interessats per a la realització del Programa Treball i Formació Alt Empordà del Servei d'Ocupació de Catalunya a la comarca de l'Alt Empordà
Codi Registre públic de convenis: 2018/11/0034

 

DATA DESCRIPCIÓ DOCUMENT
Convenis signats per l'Ajuntament de Palau-saverdera durant el 2017
22/11/2017 Cessió d'instal·lacions i traspàs del projecte i permisos i servitud de pas sobre terrenys a favor d'Endesa Distribució Elèctrica SL (carrer Mas Ventós).
Codi Registre públic de convenis: 2017/11/0575
10/11/2017 Conveni d'ocupació de terreny per a centre de transformació (CT nº69644), constitució de servitud d'energia elèctrica a favor d'Endesa Distribució Elèctrica SL Unipersonal (estació transformadora de Can Lluent).
Codi Registre públic de convenis: 2017/11/0574
20/10/2017 Conveni d'ús entre l'Ajuntament de Palau-saverdera i la Cooperativa Agrícola de Palau-saverdera SCCL per la restauració i conservació d'edificis de valor patrimonial i cultural.
Codi Registre Públic de convenis: 2017/11/0239
6/10/2017 Conveni Servei de Control de Mosquits-Ajuntament de Palau-saverdera
Codi Registre Públic de convenis: 2017/11/0173
22/05/2017

Títol de constitució d'un dret real d'aprofitament parcial amb finalitat de custòdia del territori a la finca de Puig de Llorí (torre nidificació xoriguer petit)
Codi Registre públic de convenis: 2017/11/0094

28/04/2017

Conveni entre l'Ajuntament de Palau-saverdera i Fundesplai per a la realització del casal d'estiu 2017
Codi Registre Públic de convenis: 2017/11/0158

 

 

DATA DESCRIPCIÓ DOCUMENT
Convenis signats per l'Ajuntament de Palau-saverdera durant el 2016
27/12/2016 Conveni amb Mediamarkt Girona per compra-venda a crèdit
20/12/2016 Conveni amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la delegació del servei de recollida d'animals domèstics abandonats i la gestió i control de les colònies de gats
03/11/2016
Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Palau-saverdera per a la prestació del servei de comptabilitat energètica.
27/05/2016

Contracte de Patrocini i Col·laboració entre Tast Barcelona S.L. i l'Ajuntament de Palau-saverdera.

21/04/2016
Conveni entre Fundesplai i l'Ajuntament de Palau-saverdera per la gestió del Casal d'estiu 2016
15/04/2016
Conveni entre Agustí Masoliver i l'Ajuntament de Palau-saverdera pel desistiment del recurs d'apel·lació interposat per les obres del carrer Mas Ventós
27/01/2016
Conveni Marc entre l'Associació ECO8 Construcció Sostenible i l'Ajuntament de Palau-saverdera.

 

DATA DESCRIPCIÓ DOCUMENT
Convenis signats per l'Ajuntament de Palau-saverdera durant el 2015
30/12/2015
Conveni de cessió a temps parcial i amb caràcter temporal d'una empleada de l'Ajuntament, per a donar suport a les tasques administratives de la Mancomunitat Intermunicipal d'aigües de Garriguella, Vilajuïga, Pau, Palau-saverdera i Pedret i Marzà.
23/12/2015 Conveni signat entre l'Ajuntament de Palau-saverdera i una particular sobre la inexecució d'una sentència
26/11/2015
Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, l'Ajuntament de Palau-saverdera i l'Associació ADRINOC per al finançament de l'Associació ADRINOC per dur a terme el Programa LEADER pel període 2014-2020.
17/11/2015
Proposta de l'Alcaldia-Presidència, d'adhesió a la tarifa simplificada creada a l'empara del conveni subscrit entre l'ACM, la FMC i l'SGAE.
17/11/2015 Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palau-saverdera i HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo, per al foment del reciclatge i el comportament sostenible.
12/11/2015
Conveni de col·laboració entre Hermes Comunicacions S.A. i l'Ajuntament de Palau-saverdera.
19/08/2015 Proposta de l'Alcaldia-Presidència d'adhesió de l'Ajuntament de Palau-saverdera
a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI)
13/08/2015
Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Palau-saverdera per a la gestió del servei de Menjador Escolar a l'Escola Martí Inglés, de Palau-saverdera.
22/05/2015
Concessió Aula de Música, Associació Musical Vibrasons.
11/03/2015
Conveni d'encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de Salut Pública de competència municipal entre Departament de Salut i Ajuntament de Palau-saverdera.

Feu clic aquí si voleu veure convenis signats per l'Ajuntament de Palau-saverdera abans del 2015.