Contractes Oberts - Serveis

Última actualització: 01/08/2019

Feu clic aquí per accedir al Registre Públic de Contractes de la Generalitat.

En aquest apartat es publiquen tots els contractes de serveis vigents, que s'han adjudicat mitjançant procediment obert.

També es publiquen, en cas que existeixin, les pròrrogues i modificacions.

Data inici Data finalització Descripció Documents
23/01/2019

23/01/2022
prorrogable 1 any

Contracte del servei d'assessorament urbanístic i assitència tècnica a l'àrea d'urbanisme i medi ambient de l'Ajuntament de Palau-saverdera

Codi del Registre Públic de Contractes: 90000431-243-2019

 

Decret adjudicació

Acta de la mesa de contractació

Plec de clàusules administratives

Plec de prescripcions tècniques

23/01/2019 03/05/2019

Contracte de servei de conservació i manteniment de les rieres 2 i 5 de Mas Isaac.

Codi del Registre Públic de Contractes: 90000431-242-2019

Decret adjudicació

Acta de la mesa de contractació

Plec de clàusules administratives

15/02/2018 14/02/2021

Contracte de servei de manteniment dels espais i equipaments públics enjardinats del municipi de Palau-saverdera

Codi del Registre Públic de Contractes: 90000431-1-2018

Contracte, clàusules i prescripcions

Acta de la mesa de contractació

14/11/2016 25/05/2018

Contracte de conservació i manteniment de les instal·lacions de l'enllumenat públic de Palau-saverdera


Aquest contracte es va resoldre mitjançant decret d'Alcaldia de 25 de maig de 2018. Posteriorment, es va aprovar un pressupost de l'empresa Proveïments d'Aigua SA (PRODAISA) per fer-se càrrec del servei entre el 18 de juny de 2018 i el 31 de desembre de 2018.

Contracte

Acta de la mesa de contractació

Clàusules i prescripcions

22/05/2015 23/05/2027 Contracte de Servei de Recollida d'Escombraries, Neteja Viaria i Deixalleria, FCC Medio Ambiente SA

Contracte

Revisió preus 2018

Revisió preus 2019