Contractes Oberts - Obres

Última actualizació: 14/06/2019

Feu clic aquí per accedir al Registre Públic de Contractes de la Generalitat.

En aquest apartat es publiquen tots els contractes majors d'obres, adjudicats mitjançant procediment obert, a partir de l'any 2016.

Recordeu que la Llei de Contractes del Sector Públic estableix que són contractes d'obres menors els d'import inferior a 40.000€. Per aquesta raó és molt recomanable que si no trobeu en aquest apartat el contracte que esteu cercant, feu un cop d'ull a l'apartat de contractes menors.

Data Descripció Documents
05/04/2019

Projecte d'arranjament del camí ral de Roses a Peralada al seu pas per Palau-saverdera

Registre Públic de Contractes: 90000431-408-2019

News.png

Decret d'adjudicació

Acta de la mesa de contractació

Plec de clàusules administratives

Projecte

Data Descripció Documents
15/01/2019

Pavimentació del carrer Església i el carrer de la Plaça

Registre Públic de Contractes:  90000431-159-2019

News.png

Decret d'adjudicació

Acta de la mesa de contractació

Plec de clàusules administratives

Projecte

Data Descripció Documents
24/10/2018

Construcció d'una coberta inclinada al cementiri municipal

Registre Públic de Contractes: 90000431-929-2018

News.png

Contracte

Acta de la mesa de contractació

Plec de clàusules administratives

Data Descripció Documents
24/02/2016

Obres del nou vial de connexió entre Mas Bohera i Mas Isach (2a fase)
Feu clic aquí per veure el contracte de la 1a fase

News.png

Contracte

Acta de la mesa de contractació

Plec de clàusules administratives