Contractes derivats d'acords marc

Última actualització: 10/12/2019

Objecte del contracte Vigència Documents

Contracte derivat D02 de l'acord marc del subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Codi del Registre Públic de Contractes: 90000431-1-2020

1 de gener 2020 a 31 de desembre de 2020

Possibilitat de pròrroga extraordinària de 9 mesos

Plec de clàusules

Contracte

Certificat d'acord de ple d'adhesió a l'acord marc