Contractes menors

Última actualització: 04/02/2020

Feu clic aquí per accedir al Registre Públic de Contractes de la Generalitat.

Trobareu a continuació tots els contractes menors subscrits per l'Ajuntament de Palau-saverdera durant l'exercici 2019 per ordre cronològic, a mesura que s'han anat aprovant o s'han anat fent efectius el pagaments:

Contractes desembre 2019
Contractista Objecte del contracte Import d'adjudicació (sense IVA) Data d'aprovació de la factura
INSTAL.LACIONS I SERVEIS POOLS&EXPERTS SL SUBSTITUCIO FILTRES PISCINA PETITA 2.898,9 € 16/12/2019
INSTAL.LACIONS I SERVEIS POOLS&EXPERTS SL REPARACIO FILTRE GRAN PISCINA 1.615,55 € 16/12/2019
DUÑACH SOLER, PEDRO TRANSPORT PODA 850 € 16/12/2019
TERRES VEGETALS CASTELLO SA ADMISSIO PODA 915,72 € 16/12/2019
HERMES COMUNICACIONS S.A. QUOTA PUBLICITAT NOVEMBRE 36,25 € 16/12/2019
HERMES COMUNICACIONS S.A. SUBCRIPCIO DIARI 497,69 € 16/12/2019
ASSESSORIA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA I JURIDICA SL HONORARIS GESTORIA 333,1 € 16/12/2019
EMOZIONAT LAND SL SUBMINISTRAMENT BANDERES 272,4 € 16/12/2019
EMILIANNA S.A. MATERIAL FESTES NADAL 21,17 € 16/12/2019
FOTOCOMPOSICIO ROGER SL POSTALS NADAL I SOBRES 125 € 16/12/2019
RIMBLAS GRAU, JORDI COORDINACIO SEGURETAT I SALUT ARRANJAMENT CAMI RAL 335 € 16/12/2019
RIMBLAS GRAU, JORDI COORDINACIO SEGURETAT I SALUT PAV.C.ESGLESIA I C.PLAÇA 335 € 16/12/2019
BARTOMEU LOZANO, MAGDA TALLERS DE CATALA 595,00 € 16/12/2019
NEDAPOOL SL MATERIALS EXTRES POSADA EN MARXA PISCINA 136,73 € 16/12/2019
MIQUEL ALIMENTACIO GRUP S.A. PRODUCTES NADAL 118,32 € 16/12/2019
BRETX COMAMALA, JORDI SERVEI MANTENIMENT INFORMATIC 216,06 € 16/12/2019
BRETX COMAMALA, JORDI RENOVACIO ANTIVIRUS 213,40 € 16/12/2019
COMERCIAL LLEVANT SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS 155,70 € 16/12/2019
BARTRA CALLIS SL TREBALLS CAMINS DANYS AIGUATS OCTUBRE 735,00 € 16/12/2019
NUTRILAB ANALISIS LLAR 80,70 € 16/12/2019
MIQUEL ALIMENTACIO GRUP S.A. PRODUCTES NADAL 224,10 € 16/12/2019
MASSO SUAZ, PERE ASSESSORAMENT URBANISTICS DESENVOLUPAMENT DIVERSOS SECTORS 11.000,00 € 16/12/2019 (a la data assenyalada s'ha aprovat la factura d'import 2.750€, corresponent als serveis prestats durant el 3r trimestre del 2019)
MASSO SUAZ, PERE PROJECTE TANCAMENT I PAVIMENTACIO LOCAL CAN LLUENT 2.100,00 € 16/12/2019
MACAU INSTAL·LADORS SL REPARACIONS CENTRES EDUCATIUS 213,20 € 16/12/2019
SUÑER GELADA, RAIMON PINTAR ESCULTURA ""GOTA DE SANG"" 592,00 € 16/12/2019
CARBURANTS I SERVEIS DE L'EMPORDA S.L. COMBUSTIBLE VEHICLE MUNICIPAL 58,69 € 16/12/2019
DISSET SC MATERIAL OFICINA 354,53 € 30/12/2019
OKEAN CONSULTING & MANAGEMENT GROUP SL REDACCIO PROJECTE MILLORA PAVIMENT CAMI VELL A ROSES 2.373,97 € 30/12/2019
CARBONELL  MALE, MIQUEL REDACCIO PROJECTE REFORMA CENTRE CICIVIC 1 FASE 3.664,04 € 30/12/2019
PEREZ MORATONES, NARCIS HONORARIS INTERVNECIO RECURS CONTENCIOS 212/2019 2.000,00 € 30/12/2019
CALVO CABANAS, PAULINA BASE DADES AREA SERVEIS 23,55 € 30/12/2019
JOGUINES FRANCH S.A. PRODUCTES FESTES NADAL 186,00 € 30/12/2019
CASANOVAS ESPELT, JOSEP ARRANJAMENT BARANA ZONA VERDA MAS BOHERA 120,00 € 30/12/2019
CASANOVAS ESPELT, JOSEP REPARACIO EMBORNALS I TAPES CLAVEGUERAM 3.875,00 € 30/12/2019
CASANOVAS ESPELT, JOSEP RETIRADA I COL.LOCACIO PILONES I SENYALS VIARIES 490,00 € 30/12/2019
VIÑALES MORENO, ANTONIO REPARACIO DANYS ACTES VANDALICS C.FUTBOL 520,00 € 30/12/2019
VIÑALES MORENO, ANTONIO REPARACIO PORTA MENJADOR ESCOLAR 190,00 € 30/12/2019
BRETX COMAMALA, JORDI EQUIP INFORMATIC BIBLIOTECA 453,63 € 30/12/2019
JUANOLA PUJOL, PILAR PRODUCTES FESTES NADAL 59,51 € 30/12/2019
ARRANZ HEVIA, JESUS SERVEI FESTES NADAL 41,32 € 30/12/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBILS 28,51 € 12/12/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBILS 34,33 € 12/12/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBILS 35,25 € 12/12/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBILS 78,99 € 12/12/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBILS 28,10 € 12/12/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBILS 22,63 € 12/12/2019
CORPORACIO MEGATEL SL TARIFA INTERNET AJUNTAMENT NOVEMBRE 23,97 € 12/12/2019
CORPORACIO MEGATEL SL TARIFA INTERNET LLAR NOVEMBRE 29,75 € 12/12/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU ALARMA ESCOLA 1,00 € 12/12/2019
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA RENTING FOTOCOPIADORA 151,00 € 12/12/2019
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA FRANQUEIG CORREUS 451,60 € 12/12/2019
ENDESA ENERGIA SUNBMINISTRAMENT ELECTRIC 3.160,32 € 20/12/2019
ENDESA ENERGIA SUNBMINISTRAMENT ELECTRIC 6.066,73 € 20/12/2019
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA FRANQUEIG CORREUS 280,80 € 31/12/2019
PRISCO ELECTRONICA SL QUOTA INTERNET DESEMBRE 130,00 € 20/12/2019
SISTEMES D'OFICINA DE GIRONA SA CANON MANTENIMENT FOTOCOPIADORA 84,25 € 20/12/2019
SISTEMES D'OFICINA DE GIRONA SA CANON MANTENIMENT FOTOCOPÌADORA 97,11 € 20/12/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552337 160,26 € 19/12/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972530748 42,60 € 19/12/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972532271 14,38 € 19/12/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972530206 26,89 € 19/12/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552073 21,04 € 19/12/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552522 18,11 € 19/12/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552076 35,21 € 19/12/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA972552098 53,92 € 19/12/2019
QUIRON PREVENCION SLU SERVEI RISCOS LABORALS 01-12-2019 A 29-02-2020 183,56 € 31/12/2019

 

Contractes novembre 2019
Contractista Objecte del contracte Import adjudicació (sense IVA) Data d'aprovació de la factura
ASSESSORIA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA I JURIDICA SL HONORARIS GESTORIA 103,50 € 11/11/2019
PROCURADORS GIRONA SLU HONORARIS DEMANDA ACCIO TERCERIA DE DOMINI 315,80 € 11/11/2019
AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL PRODUCTES NETEJA ESCOLA 581,16 € 11/11/2019
HERMES COMUNICACIONS S.A. QUOTA PUBLICITAT OCTUBRE 36,25 € 11/11/2019
ROYAL VERD SERVICE SL SUBMINISTRAMENT PROTECCIO CANO DE REG C.FUTBOL 206,00 € 11/11/2019
DISSET SC MATERIAL ESPLAI INFANTIL I JUVENIL 23,45 € 11/11/2019
DISSET SC MATERIAL FESTA NIT BRUIXES I CASTANYES 166,97 € 11/11/2019
MARIA TERESA TURIGAS SL TALLER MEGALITIC FIRA BALCO DE L'EMPORDA 90,00 € 11/11/2019
MACAU INSTAL·LADORS SL REPARACIO ELECTRICA FONT PL.GENERALITAT 289,51 € 11/11/2019
MACAU INSTAL·LADORS SL REPARACIONS C.FUTBOL I VESTIDORS 143,58 € 11/11/2019
MACAU INSTAL·LADORS SL REPARACIONS ELECTRIQUES C.CIVIC 66,12 € 11/11/2019
MACAU INSTAL·LADORS SL CANVI FLUORESCENT DISPENSARI 34,08 € 11/11/2019
MACAU INSTAL·LADORS SL REPARACIONS ELECTRIQUES MENJADOR ESCOLAR 171,00 € 11/11/2019
CASANOVAS ESPELT, JOSEP REPARACIO TAPA DESAIGUA VIAL PISCINA 98,00 € 11/11/2019
CASANOVAS ESPELT, JOSEP REPARACIONS INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 545,00 € 11/11/2019
CASANOVAS ESPELT, JOSEP OBRIR RASES TUB DESAIGUA FT.DALT I TAPES REGISTRE 570,00 € 11/11/2019
ARINSTAL SC REPARACIO SERVEIS CENTRE CIVIC 5.600,00 € 11/11/2019
GUIÑALES DEL REAL, JAVIER HONORARIS INSCRIPCIO 164,07 € 11/11/2019
GUIÑALES DEL REAL, JAVIER HONORARIS INSCRIPCIO 83,95 € 11/11/2019
GUIÑALES DEL REAL, JAVIER HONORARIS INSCRIPCIO 99,00 € 11/11/2019
GUIÑALES DEL REAL, JAVIER HONORARIS INSCRIPCIO 694,41 € 11/11/2019
COMERCIAL LLEVANT SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS 76,16 € 11/11/2019
COMERCIAL LLEVANT PRODUCTES FESTA NIT DE BRUIXES 240,49 € 11/11/2019
NUTRILAB ANALISIS LLAR 80,70 € 11/11/2019
PALOMO PEREZ, ANTONI XERRADA FIRA BALCO DE L'EMPORDA 205,00 € 11/11/2019
FORAPLAGUES SALT 2014 SL TRACTAMENT DESRATITZACIO BAIXOS CENTRE CIVIC 150,00 € 11/11/2019
ARICO FOREST SL NETEJA DIVERSOS CAMINS 1.273,00 € 25/11/2019
DUÑACH SOLER, PEDRO TRANSPORT PODA 785,00 € 25/11/2019
TERRES VEGETALS CASTELLO SA ADMISSIO PODA 806,26 € 25/11/2019
RUNES EMPORDA SL RECOLLIDA RUNA 206,00 € 25/11/2019
ASSESSORIA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA I JURIDICA SL HONORARIS GESTORIA 326,30 € 25/11/2019
RETOLS EMPORDA SC ADQUISICIO PLAQUES 121,40 € 25/11/2019
PETROLIS FIGUERES SL SUBMINISTRAMENT GAS OIL CENTRES EDUCATIUS / AJUNTAMENT 3.417,15 € 25/11/2019
SETAT SLUP TREBALLS TOPOGRAFICS AMBIT I LIMITS ESTACIO BOMBEIG 625,00 € 25/11/2019
CAMPOY BATALLA, ISABEL REVISIO ANUAL EXTINTORS 690,40 € 25/11/2019
RUNES EMPORDA SL RECOLLIDA RUNA 206,00 € 25/11/2019
INGENIERIA, CONTROL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA SA LLOGUER CARTELL ""BONES FESTES"" 180,00 € 25/11/2019
AQUASET GIRONA SL AIGUA LLAR 89,24 € 25/11/2019
J.TOURON S.A. BATERIA NOVA DESFIBRIL·LADOR AJUNTAMENT 440,00 € 25/11/2019
SAPIENS SCCL SUBSCRIPCIO REVISTA SAPIENS 47,98 € 25/11/2019
SANTOS BACH, EMILI ADQUISICIO LLIBRE 25,00 € 25/11/2019
INSERMA REPARACIO COL.LECTOR CALEFACCIO ESCOLA 1.335,83 € 25/11/2019
MACAU FURCAT, ESTER TALLER MEMORIA GENT GRAN 400,00 € 25/11/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBILS 28,51 € 07/11/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBILS 32,59 € 07/11/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBILS 25,95 € 07/11/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBILS 87,31 € 07/11/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBILS 22,00 € 07/11/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBILS 28,10 € 07/11/2019
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA RENTING FOTOCOPIADORA 151,00 € 04/11/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU ALARMA ESCOLA 40,50 € 04/11/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU ALARMA ESCOLA 1,00 € 04/11/2019
ENDESA ENERGIA SUBMINISTRAMENT ELECTRIC 2.190,03 € 21/11/2019
ENDESA ENERGIA SUBMINISTRAMENT ELECTRIC 3.187,37 € 21/11/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552337 22,49 € 20/11/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972530206 27,67 € 20/11/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552098 55,23 € 20/11/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552076 30,46 € 20/11/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972532271 14,38 € 20/11/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552522 17,75 € 20/11/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA972530748 42,60 € 20/11/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552073 160,30 € 20/11/2019
PRISCO ELECTRONICA SL QUOTA MENSUAL INTERNET NOVEMBRE 130,00 € 07/11/2019
CORPORACIO MEGATEL SL QUOTA INTERNET AJUNTAMENT 23,97 € 06/11/2019
CORPORACIO MEGATEL SL QUOTA INTERNET LLAR INFANTS 29,75 € 06/11/2019
BLIPVERT, S.L. SERVEI I INSTAL·LACIÓ DE TRES MINIDEIXALLERIES 3.372 € 25/11/2019 (data d'adjudicació)
JARDINERIA JOAN CASAS SLU SUBMINISTRAMENT 20 ALZINES, PLANTACIÓ I TRANSPORT 3.180 € 25/11/2019 (data d'adjudicació)
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA FRANQUEIG CORREUS 336,85 € 13/11/2019
SOREA SA AIGUA 3ER TTE PISCINA HIDRANT 487,28 € 20/11/2019
SOREA SA AIGUA 3ER TTE INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS 306,79 € 20/11/2019
SOREA SA AIGUA 3ER TTE INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS 66,22 € 20/11/2019
SOREA SA AIGUA 3ER TTE H.ENTITATS 15,22 € 20/11/2019
SOREA SA AIGUA 3ER TTE PIS C.PANI 8,88 € 20/11/2019
SOREA SA AIGUA 3ER TTE AJUNTAMENT 160,58 € 20/11/2019
SOREA SA AIGUA 3ER TTE INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS 2,98 € 20/11/2019
SOREA SA AIGUA 3ER TTE DISPENSARI 19,21 € 20/11/2019
SOREA SA AIGUA 3ER TTE ESCOLA 85,82 € 20/11/2019
SOREA SA AIGUA 3ER TTE CEMENTIRI 292,08 € 20/11/2019
SOREA SA AIGUA 3ER TTE INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS 130,22 € 20/11/2019
SOREA SA AIGUA 3ER TTE LLAR INFANTS 163,35 € 20/11/2019
SOREA SA AIGUA 3ER TTE ESCOLA 14,65 € 20/11/2019
SOREA SA AIGUA 3ER TTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 114,04 € 20/11/2019
SOREA SA AIGUA 3ER TTE AULA CUINA 43,41 € 20/11/2019
SOREA SA AIGUA 3ER TTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 534,12 € 20/11/2019
SOREA SA AIGUA 3ER TTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 35,31 € 20/11/2019
SOREA SA AIGUA 3ER TTE ESCOLA 271,33 € 20/11/2019
SOREA SA AIGUA 3ER TTE C.FUTBOL 161,97 € 20/11/2019
SOREA SA AIGUA 3ER TTE PISCINA 1.633,47 € 20/11/2019

 

Contractes octubre 2019
Contractista Objecte del contracte Import adjudicació (sense iva) Data aprovació de la factura
EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL SUBSCRIPCIO ANUAL DIARI ARA 432,69 € 14/10/2019
RUNES EMPORDA SL RECOLLIDA RUNA 206,00 € 14/10/2019
ASSESSORIA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA I JURIDICA SL HONORARIS GESTORIA 333,10 € 14/10/2019
INSTAL.LACIONS I SERVEIS POOLS&EXPERTS SL INSTAL.LACIO FILTRACIO ALTERNATIVA PISCINA PETITA 456,81 € 14/10/2019
INSTAL.LACIONS I SERVEIS POOLS&EXPERTS SL REPASSAR VORADA PISCINA INFANTIL 611,06 € 14/10/2019
INSTAL.LACIONS I SERVEIS POOLS&EXPERTS SL REPARACIO EQUIP OMPLIMENT AUTOMATIC PISCINES 210,00 € 14/10/2019
INSTAL.LACIONS I SERVEIS POOLS&EXPERTS SL REPARACIO EQUIP DOSIFICACIO PISCINA INFANTIL 240,62 € 14/10/2019
GRAFIQUES MONTSERRAT S.A. IMPRESOS NOTIFICACIO CORREUS 287,00 € 14/10/2019
CAMPOY BATALLA, ISABEL REVISIO TRIMESTRAL EXTINTORS 277,90 € 14/10/2019
HERMES COMUNICACIONS S.A. QUOTA PUBLICITAT SETEMBRE 36,25 € 14/10/2019
DISSET SC MATERIAL OFICINA 258,32 € 14/10/2019
TERRES VEGETALS CASTELLO SA ADMISSIO PODA 554,32 € 14/10/2019
OCEANS ENGINYERIA CIVIL SLP RESTA DIRECCIO OBRES PROJECTE MILLORA CAMI RAL 1.010,16 € 14/10/2019
ROSES RETOLACIO SL CARTELLS FIRA BALCO DE L'EMPORDA 296,00 € 14/10/2019
ACTIESCOLA SL SERVEI MONITORATGE DINAMITZADOR ESPLAI I ESPAI JOVE CURS 2019-2020 7.081,38 € 14/10/2019
16/12/2019
31/12/2019
MACAU INSTAL·LADORS SL REPARACIONS ELECTRIQUES INSTAL·LACIONS PISCINES 1.019,26 € 14/10/2019
ROIG SAT SL CANVI GAS AIRE CONDICIONAT AJUNTAMENT 264,87 € 14/10/2019
CASANOVAS ESPELT, JOSEP REPARACIONS DIVERSES A PISCINA I A INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 828,00 € 14/10/2019
CASANOVAS ESPELT, JOSEP IMPERMEABILITZAR SOSTRE LOCAL PISCINA 297,00 € 14/10/2019
CASANOVAS ESPELT, JOSEP REPARACIONS DIVERSES INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 508,00 € 14/10/2019
MACAU INSTAL·LADORS SL REPARACIONS ELECTRIQUES CENTRES EDUCATIUS 376,08 € 14/10/2019
MACAU INSTAL·LADORS SL REPARACIO LAVABO DISPENSARI MUNICIPAL 54,80 € 14/10/2019
MACAU INSTAL·LADORS SL REPARACIO FUITA AIGUA ZONA PIPICAN 60,30 € 14/10/2019
COMERCIAL LLEVANT SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS 212,13 € 14/10/2019
NUTRILAB ANALISIS LLAR INFANTS 157,31 € 14/10/2019
AQUASET GIRONA SL SUBMINISTRAMENT AIGUA LLAR 56,51 € 14/10/2019
DUÑACH SOLER, PEDRO TRANSPORT PODA 490,00 € 28/10/2019
JARDINERIA JOAN CASAS SLU MANTENIMENT GESPA PISCINA JUNY 340,00 € 28/10/2019
ASSESSORIA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA I JURIDICA SL HONORARIS GESTORIA 333,10 € 28/10/2019
RETOLS EMPORDA SC ADQUISICIO PILONES 204,80 € 28/10/2019
GUIÑALES DEL REAL, JAVIER NOTES SIMPLES REG.PROPIETAT 18,04 € 28/10/2019
IVIVA SL XARXES PORTERIES CAMP DE FUTBOL 92,49 € 28/10/2019
CARGOL CORTADA, FRANCESC XAVIER REPARACIONS URGENTS FUSTERIA 41,32 € 28/10/2019
CARGOL CORTADA, FRANCESC XAVIER CONSTRUCCIO PORTA TORRE DEL RELLOTGE 126,14 € 28/10/2019
BARTRA CALLIS SL RETIRADA TERRES ESLLEVISSAMENT PLUJES 72,00 € 28/10/2019
10DENCEHISPAHARD SL RENOVACIO ANUAL DOMINI ""PALAUSAVERDERA.CAT"" 19,55 € 28/10/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBIL 28,10 € 10/10/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBIL 22,00 € 10/10/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBIL 28,10 € 10/10/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBIL 67,47 € 10/10/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBIL 40,45 € 10/10/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBIL 24,00 € 10/10/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU ALARMA ESCOLA 40,50 € 10/10/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU ALARMA C.FUTBOL 116,82 € 10/10/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU ALARMA AULA CUINA 116,82 € 10/10/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU ALARMA CORREUS 118,35 € 10/10/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU ALARMA H.ENTITATS 118,35 € 10/10/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU ALARMA CENTRE CIVIC 124,50 € 10/10/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU ALARMA DISPENSARI 126,00 € 10/10/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU ALARMA ESCOLA 134,40 € 10/10/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU ALARMA LLAR 138,40 € 10/10/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU ALARMA AJUNTAMENT 179,55 € 10/10/2019
CORPORACIO MEGATEL SL QUOTA SETEMBRE INTERNET LLAR 29,75 € 10/10/2019
CORPORACIO MEGATEL SL QUOTA SETEMBRE INTERNET AJUNTAMENT 23,97 € 10/10/2019
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA RENTING FOTOCOPIADORA 151,00 € 10/10/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU ALARMA ESCOLA 0,60 € 10/10/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU ALARMA ESCOLA 1,05 € 10/10/2019
SISTEMES D'OFICINA DE GIRONA SA CANON MANTENIMENT FOTOCOPIADORA 263,46 € 24/10/2019
SISTEMES D'OFICINA DE GIRONA SA CANON MANTENIMENT FOTOCOPIADORA 308,23 € 24/10/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. 972530206 26,62 € 24/10/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. 972552076 26,98 € 24/10/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. 972552522 17,75 € 24/10/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. 972530748 42,60 € 24/10/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. 972552073 23,09 € 24/10/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. 972552337 162,06 € 24/10/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. 972552098 56,41 € 24/10/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. 972532271 14,38 € 24/10/2019
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA FRANQUEIG CORREUS 116,50 € 24/10/2019
ASCENSORS SERRA SA MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA 238,78 € 24/10/2019
ASCENSORS SERRA SA MANTENIMENT ASCENSOR AJUNTAMENT 235,48 € 24/10/2019
ASCENSORS SERRA SA MANTENIMENT ASCENSOR H.ENTITATS 235,48 € 24/10/2019

 

Contractes formalitzats al setembre de 2019
Contractista Objecte del contracte Import d'adjudicació (sense IVA) Data d'adjudicació
AQUASET GIRONA SL AIGUA LLAR 126,02 € 19/09/2019
ASSESSORIA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA I JURIDICA SL HONORARIS GESTORIA 319,50 € 09/09/2019
ASSOC.DE MUSICS MUSICAT HAVANERES 11 DE SETEMBRE 500,00 € 23/09/2019
ASSOCIACIO CULTURAL MI-LA-SOL-LA ACTUACIO FESTA MAJOR 950,00 € 09/09/2019
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA RENTING FOTOCOPIADORA 151,00 € 05/09/2019
BRETX COMAMALA, JORDI ORDINADOR PORTATIL 581,53 € 09/09/2019
BRETX COMAMALA, JORDI MANTENIMENT INFORMATIC AGOST 44,82 € 23/09/2019
CARBURANTS I SERVEIS DE L'EMPORDA S.L. COMBUSTIBLE VEHICLE AJUNTAMENT 76,87 € 10/09/2019
CASANOVAS ESPELT, JOSEP ARRANJAMENT LLOSES PL.ESGLESIA 640,00 € 09/09/2019
COMERCIAL LLEVANT SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS 110,91 € 09/09/2019
CORPORACIO MEGATEL SL TARIFA INTERNET LLAR INFANTS 29,75 € 04/09/2019
CORPORACIO MEGATEL SL TARIFA INTERNET AJUNTAMENT 23,97 € 04/09/2019
DUÑACH SOLER, PEDRO TRANSPORT PODA 380,00 € 09/09/2019
FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA QUOTA 2019 238,73 € 09/09/2019
FLORS MATEU-EL RACO DE LES FLORS PLANTES ESGLESIA 31,82 € 23/09/2019
GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA SL LLOGUER PLATAFORMA ELEVADORA 521,00 € 23/09/2019
GRAFIQUES ALZAMORA SA LLIBRE ""ESPAIS BLAUS"" (26 EXEMPLARS) 286,00 € 09/09/2019
HERMES COMUNICACIONS S.A. QUOTA PUBLICITAT AGOST 36,25 € 09/09/2019
MARCEL FRANCESC SL XARXES PROTECCIO ATURA-PILOTES CAMP DE FUTBOL 2.000,00 € 09/09/2019
NUTRILAB ANALISIS LLAR 80,70 € 09/09/2019
OCEANS ENGINYERIA CIVIL SLP DIRECCIO OBRES PROJECTE CAMI RAL, 2ª PROVISIO DE FONS 2.047,20 € 09/09/2019
OCEANS ENGINYERIA CIVIL SLP RESTA HONORARIS DIRECCIO OBRES PAVIMENT C. ESGLESIA I C.PLAÇA 797,37 € 23/09/2019
PISCINES PALAU  SL TREBALLS FINALITZACIO VORADA PISCINA GRAN 800,00 € 09/09/2019
PRISCO ELECTRONICA SL QUOTA MENSUAL INTERNET AJUNTAMENT 130,00 € 26/09/2019
PRODAISA REPARACIO PUNT DE LLUM PL.MIRADOR 1.150,12 € 09/09/2019
QUIRON PREVENCION SLU SERVEI RISCOS LABORALS 01-09-2019 al 30-11-2019 223,02 € 19/09/2019
ROCKTAIL EMPORDA SL ACTUACIO FESTA MAJOR 750,00 € 09/09/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU ALARMA ESCOLA 39,00 € 19/09/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU NOVA CENTRALETA ALARMA ESCOLA 99,00 € 19/09/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU QUOTA NOVA ALARMA ESCOLA 2,51 € 19/09/2019
SISTEMES D'OFICINA DE GIRONA SA CANON MANTENIMENT FOTOCOPIADORA 321,46 € 04/09/2019
SISTEMES D'OFICINA DE GIRONA SA CANON MANTENIMENT FOTOCOPIADORA 156,86 € 19/09/2019
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA FRANQUEIG CORREUS 411,35 € 17/09/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 2ON TTE 2019 CORREUS-DISPENSARI 19,78 € 04/09/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 2ON TTE 2019 REG C.MARESMA 2,98 € 04/09/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 2ON TTE 2019 AJUNTAMENT 166,12 € 04/09/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 2ON TTE 2019 C.FUTBOL 646,47 € 04/09/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 2ON TTE 2019 CEMENTIRI 177,19 € 04/09/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 2ON TTE 2019 PIS C.PANI 8,88 € 04/09/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 2ON TTE 2019 PISCINA 1.276,33 € 04/09/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 2ON TTE 2019 HIDRANT PISCINA 1.942,17 € 04/09/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 2ON TTE 2019 ESCOLA 14,65 € 04/09/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 2ON TTE 2019 REG C.CERDANYA 545,15 € 04/09/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 2ON TTE 2019 REG AULA CUINA 27,96 € 04/09/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 2ON TTE 2019 REG C.SIBIL.LA 2,98 € 04/09/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 2ON TTE 2019 LLAR INFANTS 257,48 € 04/09/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 2ON TTE 2019 PL.MIRADOR 84,60 € 04/09/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 2ON TTE 2019 ESCOLA 188,26 € 04/09/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 2ON TTE 2019 ESCOLA 92,75 € 04/09/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 2ON TTE 2019 H.ENTITATS 15,79 € 04/09/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 2ON TTE 2019 REG BELLAVISTA 12,68 € 04/09/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 2ON TTE 2019 REG AVDA. CATALUNYA 46,35 € 04/09/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 2ON TTE 2019 CASETA ENTRADA MAS ISAAC 208,94 € 04/09/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972530206 26,54 € 19/09/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552522 18,13 € 19/09/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552073 22,24 € 19/09/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552098 57,84 € 19/09/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972530748 42,60 € 19/09/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552076 29,56 € 19/09/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552337 160,26 € 19/09/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972532271 14,38 € 19/09/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA TF. MOBIL 73,49 € 04/09/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA TF. MOBIL 30,68 € 04/09/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA TF. MOBIL 22,82 € 04/09/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA TF. MOBIL 24,00 € 04/09/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA TF. MOBIL 28,10 € 04/09/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA TF. MOBIL 28,10 € 04/09/2019
TERRES VEGETALS CASTELLO SA ADMISSIO PODA 452,40 € 09/09/2019
VIÑALES MORENO, ANTONIO MOSQUITERA ENROTLLABLE LLAR INFANTS 81,32 € 23/09/2019

 

Contractes formalitzats a l'agost de 2019
Contractista Objecte del contracte Import d'adjudicació (sense iva) Data d'adjudicació
AQUASET GIRONA SL AIGUA LLAR 121,95 € 19/08/2019
ASSESSORIA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA I JURIDICA SL HONORARIS GESTORIA 352,30 € 19/08/2019
ASSESSORIA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA I JURIDICA SL HONORARIS GESTORIA 103,50 € 19/08/2019
ASSOCIACIO IDENTITATS TALLERS PREVENCIO VIOLENCIA GENERE 640,00 € 19/08/2019
AYTER OLIVERAS, JOAN SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS 207,28 € 19/08/2019
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA RENTING FOTOCOPIADORA 151,00 € 06/08/2019
BRETX COMAMALA, JORDI SERVEI MENSUAL MANTENIMENT INFORMATIC 290,46 € 19/08/2019
CALVO CABANAS, PAULINA TAULER SURO ORGANITZADOR CLAUS MUNICIPALS I PENJADORS 43,45 € 19/08/2019
CARBONELL  MALE, MIQUEL PROJECTE EDIFICACIO AUXILIAR VESTIDORS CAMP FUTBOL 3.900,00 € 19/08/2019
CASANOVAS ESPELT, JOSEP REPARACIONS DIVERSES ESCOLA 498,60 € 19/08/2019
CASANOVAS ESPELT, JOSEP TREBALLS DIVERSOS INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 631,00 € 19/08/2019
COMERCIAL LLEVANT ASPIRADOR PERSONAL NETEJA ESCOLA 107,44 € 19/08/2019
COMERCIAL LLEVANT SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES 170,45 € 19/08/2019
COMERCIAL LLEVANT PANYS I COPIES CLAUS CASETA BUSTIES ENTRADA MAS ISAAC 372,64 € 19/08/2019
COOPERATIVA AGRIC.PALAU SCCL PRODUCTES FESTA VELLESA 293,80 € 19/08/2019
COOPERATIVA AGRIC.PALAU SCCL PRODUCTES REVETLLA ST. JOAN 13,84 € 19/08/2019
CORPORACIO MEGATEL SL QUOTA INTERNET LLAR INFANTS 29,75 € 06/08/2019
CORPORACIO MEGATEL SL QUOTA INTERNET AJUNTAMENT 23,97 € 06/08/2019
DISRETOL SL MARCS PREMIS TRANSPARENCIA 55,00 € 19/08/2019
DUÑACH SOLER, PEDRO TRANSPORT PODA 410,00 € 19/08/2019
EDITORIAL L'EMPORDA S.L. PUBLICITAT GESTIO PISCINA 140,00 € 19/08/2019
HERMES COMUNICACIONS S.A. QUOTA PUBLICITAT JULIOL 36,25 € 19/08/2019
LOPEZ GUEVARA, JORDI (FAROLLILLOS VOLADORES) FANALETS VOLADORS FESTA ST. ONOFRE 107,40 € 19/08/2019
MACAU FURCAT, ESTER TALLER MEMORIA GENT GRAN 400,00 € 19/08/2019
MACAU INSTAL·LADORS SL REPARACIONS CAMP DE FUTBOL (ACTES VANDALICS) 75,00 € 19/08/2019
NEDAPOOL SL ACCESSORIS EXTERIOR PISCINA MUNICIPAL 1.482,57 € 19/08/2019
NETEGES MASMITJA SL DESEMBUSSAR CANONADA FONT DE DALT 154,00 € 19/08/2019
NUTRILAB ANALISIS CENTRES EDUCATIUS 80,70 € 19/08/2019
OCEANS ENGINYERIA CIVIL SLP PROVISIO DE FONS DIRECCIOS OBRA PROJECTE MILLORA C.ESGLECIA I DE LA PLAÇA 2.491,80 € 19/08/2019
OCEANS ENGINYERIA CIVIL SLP PROVISIO FONS DIRECCIO OBRES MILLORA CAMI RAL 2.047,20 € 19/08/2019
PRISCO ELECTRONICA SL QUOTA INTERNET AJUNTAMENT 130,00 € 06/08/2019
ROIG SAT SL REPARACIO AIRE CONDICIONAT SALA AVIS CENTRE CIVIC 441,24 € 19/08/2019
ROIG SAT SL CANVI CONDENSADOR AIRE CONDICIONAT AJUNTAMENT 80,27 € 19/08/2019
RUNES EMPORDA SL RECOLLIDA RUNA 206,00 € 19/08/2019
RUNES EMPORDA SL RECOLLIDA RUNA 206,00 € 19/08/2019
SISTEMES D'OFICINA DE GIRONA SA CANON MANTENIMENT ANUAL FOTOCOPIADORA 138,58 € 06/08/2019
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA FRANQUEIG CORREUS 326,85 € 06/08/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. 972530206 27,16 € 19/08/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. 972530748 42,60 € 19/08/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. 972552098 61,29 € 19/08/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. 972552076 28,47 € 19/08/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. 972552337 163,43 € 19/08/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. 972532271 14,38 € 19/08/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. 972552522 19,63 € 19/08/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. 972552073 25,38 € 19/08/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA TF. MOBIL 22,24 € 06/08/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA TF. MOBIL 32,56 € 06/08/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA TF. MOBIL 24,00 € 06/08/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA TF. MOBIL 26,45 € 06/08/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA TF. MOBIL 75,32 € 06/08/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA TF. MOBIL 26,45 € 06/08/2019
TERRES VEGETALS CASTELLO SA ADMISSIO PODA 562,64 € 19/08/2019
VIÑALES MORENO, ANTONIO CANVI VIDRES ESCOLA I HOTEL ENTITATS 1.015,00 € 19/08/2019
VIÑALES MORENO, ANTONIO PANY ANTIPANIC GIMNAS ESCOLA 210,00 € 19/08/2019

Contractista Objecte del contracte Import d'adjudicació sense iva Data d'adjudicació
AUTOMATISMES I TELEGESTIÓ SL MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC JULIOL-DESEMBRE 2019 10.776,50 € 19/08/2019

 

Contractes formalitzats al juliol de 2019
Contractista Objecte del contracte Import d'adjudicació (sense IVA) Data d'adjudicació
10DENCEHISPAHARD SL RENOVACIO ANUAL ALLOTJAMENT WEB AJUNTAMENT 132,00 € 08/07/2019
ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA TARGETES T-CAT 74,10 € 22/07/2019
ALMACENES J SANCHEZ SL CATIFA LLAR INFANTS 81,82 € 22/07/2019
AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL PRODUCTES DE NETEJA 940,79 € 08/07/2019
AQUASET GIRONA SL AIGUA LLAR 89,23 € 08/07/2019
AQUASET GIRONA SL AIGUA LLAR 115,41 € 08/07/2019
ASCENSORS SERRA SA MANTENIMENT ASCENSOR AJUNTAMENT 235,48 € 18/07/2019
ASCENSORS SERRA SA MANTENIMENT ASCENSOR HOTEL ENTITATS 235,48 € 18/07/2019
ASCENSORS SERRA SA MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA 238,78 € 18/07/2019
ASSESSORIA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA I JURIDICA SL HONORARIS GESTORIA 405,00 € 08/07/2019
ASSESSORIA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA I JURIDICA SL HONORARIS GESTORIA 360,30 € 08/07/2019
ASSOCIACIO AMICS DE LES HAVANERES ACTUACIO FESTA VELLESA 1.200,00 € 08/07/2019
ASSOCIACIO COBLA ROSSINYOLETS ACTUACIO SANT ONOFRE 825,00 € 08/07/2019
ASSOCIACIO HAPKIDO FIGUERES TALLER DEFENSA PERSONAL JUNY 200,00 € 22/07/2019
AUTO REPARACIO ROSES SCP REPARACIO VEHICLE AJUNTAMENT 467,20 € 08/07/2019
BARTRA CALLIS SL RETIRADA ARBRES REC CAMI DE LA GORGA 420,00 € 08/07/2019
BARTRA CALLIS SL ARRANJAMENT CAMI ST- ONOFRE 1.635,00 € 08/07/2019
BARTRA CALLIS SL SAULO FOGUERA ST.JOAN 605,00 € 22/07/2019
BAYARD REVISTAS SAU SUBSCRIPCIO ANUAL ""REPORTER"" 44,18 € 08/07/2019
BERTA BADOSA, JOSEP MARIA PRODUCTES FESTA VELLESA 578,03 € 08/07/2019
BERTA BADOSA, JOSEP MARIA PRODUCTES REVETLLA ST.JOAN 135,00 € 22/07/2019
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA RENTING FOTOCOPIADORA 151,00 € 05/07/2019
BRETX COMAMALA, JORDI SERVEI MENSUAL MANTENIMENT INFORMATIC 107,82 € 08/07/2019
BRETX COMAMALA, JORDI DISC DUR ORDINADOR ALCALDIA 32,00 € 08/07/2019
BRETX COMAMALA, JORDI SERVEI MENSUAL MANTENIMENT INFORMATIC 166,14 € 08/07/2019
CAMPOY BATALLA, ISABEL REVISIO TRIMESTRAL EXTINTORS 269,50 € 08/07/2019
CAMPOY BATALLA, ISABEL CARREGA EXTINTOR PISCINA 20,15 € 08/07/2019
CAMPOY BATALLA, ISABEL ADQUISICIO EXTINTOR PISCINA 34,00 € 08/07/2019
CARBURANTS I SERVEIS DE L'EMPORDA S.L. COMBUSTIBLE VEHICLE AJUNTAMENT 80,59 € 05/07/2019
CASINO MENESTRAL FIGUERENC ACTUACCIO FESTA VELLESA 350,00 € 08/07/2019
COMERCIAL LLEVANT SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS 197,54 € 08/07/2019
COMERCIAL LLEVANT SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS 265,03 € 08/07/2019
CONXI MOLONS FOTOGRAF FOTOS FESTA VELLESA 445,00 € 08/07/2019
CORPORACIO MEGATEL SL TARIFA INTERNET AJUNTAMENT 23,97 € 03/07/2019
CORPORACIO MEGATEL SL TARIFA INTERNET LLAR INFANTS 29,75 € 03/07/2019
CORTADA RICART, MODESTA PRODUCTES FESTA VELLESA 92,50 € 08/07/2019
CORTADA SOLER, ISABEL MARIA REGAL JUBILACIO MARISA FURCAT 401,00 € 08/07/2019
DISSET SC MATERIAL OFICINA 179,39 € 08/07/2019
DUÑACH SOLER, PEDRO TRANSPORT PODA 475,00 € 08/07/2019
DUÑACH SOLER, PEDRO TRANSPORT PODA 665,00 € 22/07/2019
EDICIONS CAVALL FORT SLU SUBSCRIPCIO REVISTA 62,74 € 22/07/2019
FERRER OJEDA CORREDURIA SEGUROS SL ASSEGURANÇA RESP. CIVIL - CARRECS ELECTES 2.078,42 € 08/07/2019
FERROS PERICH SL TELA METÀL.LICA TANCA PISCINA 85,80 € 08/07/2019
FERROS PERICH SL PECES INOXIDABLES BARANA ESCOLA 535,82 € 08/07/2019
FITOR FORESAL SL NETEJA FORESTAL MARGES CAMI ST. ONOFRE I FEIXES VOLTANT ERMITA 1.360,00 € 22/07/2019
FLORS MATEU-EL RACO DE LES FLORS FLORS I PLANTES FESTA VELLESA 626,59 € 08/07/2019
FLORS MATEU-EL RACO DE LES FLORS PLANTES ESGLESIA 42,73 € 08/07/2019
FORAPLAGUES SALT 2014 SL SERVEI ANUAL DE DESINSECTACIÓ I DESRATITZACIO CENTRES ESCOLARS 1.175,59 € 08/07/2019
GUIÑALES DEL REAL, JAVIER CERTIFICATS LITERALS ASSENTAMENTS 48,08 € 08/07/2019
GUITART BRUÑOL, PERE DINAR FESTA VELLESA 1.960,00 € 08/07/2019
HERMES COMUNICACIONS S.A. PUBLICITAT MAIG 36,25 € 08/07/2019
HERMES COMUNICACIONS S.A. QUOTA PUBLICITAT JUNY 36,25 € 08/07/2019
INSERMA CANVI BOMBA CALEFACCIO AJUNTAMENT 455,68 € 08/07/2019
INSERMA REPARACIO CALEFACCIO LLAR INFANTS 247,81 € 08/07/2019
JARDINERIA JOAN CASAS SLU MANTENIMENT GESPA PISCINA MAIG 340,00 € 08/07/2019
LEFEBVRE-EL DERECHO SA MEMENTO CONTRACTACIO PUBLICA 76,50 € 08/07/2019
LEROY MERLIN ESPAÑA SLU POSTE FUSTA PER A JARDI PUBLIC 4,12 € 08/07/2019
MACAU INSTAL·LADORS SL RENTADOR ULLS I CANVI FLUORESCENTS PISCINA 904,18 € 08/07/2019
MACAU INSTAL·LADORS SL REPARACIONS LAMPISTERIA PISCINA MUNICIPAL 1.418,92 € 08/07/2019
MARTOS CLOS, JOSE MARIA ESMORZAR-DINAR MEMBRES MESA ELECTORAL 50,45 € 08/07/2019
MIQUEL ALIMENTACIO GRUP S.A. PRODUCTES FESTA VELLESA 85,29 € 01/07/2019
MIRO REIG, JUAN ACTUACIO FESTA VELLESA 190,00 € 08/07/2019
NEDAPOOL SL PRODUCTES MANTENIMENT CLOR-PH PISCINA MUNICIPAL 1.082,00 € 22/07/2019
NUTRILAB ANALISIS LLAR 80,70 € 08/07/2019
NUTRILAB ANALISIS LLAR 80,70 € 08/07/2019
OCEANS ENGINYERIA CIVIL SLP 40% DIRECCIO OBRES MILLORA PAVIMENT C.ESGLESIA I DE LA PLAÇA 1.694,43 € 08/07/2019
OCEANS ENGINYERIA CIVIL SLP REDACCIO PROJECTE PAVIMENTACIO CARRER CIUTAT 3.907,62 € 08/07/2019
PAPERERIA EMPORDA TALONARI TICKET 9,73 € 08/07/2019
PLANA TURRO, JOAN REGALS AVIS FESTA VELLESA 1.231,40 € 08/07/2019
PRISCO ELECTRONICA SL QUOTA INTERNET 178,00 € 08/07/2019
PRISCO ELECTRONICA SL SERVEI MENSUAL INTERNET 154,00 € 12/07/2019
PRODAISA TREBALLS ADDICIONALS REPARACIO DEFECTES INSPECCIO ECA 448,03 € 22/07/2019
PUBLIDISSENY CIM SL PAPERETES ELECTORALS 400,00 € 08/07/2019
QUIRON PREVENCION SLU RISCOS LABORALS 01-06-2019 al 31-08-2019. 223,02 € 01/07/2019
RETOLS EMPORDA SC ADQUISICIO MIRALLS, TRIANGLES, PILONES 406,60 € 08/07/2019
REVISIONS DE VEHICLES SA REVISIO ITV VEHICLE MUNICIPAL 41,98 € 17/07/2019
ROIG SAT SL REPARACIO AIRE CONDICIONAT AJUNTAMENT 433,12 € 08/07/2019
RUNES EMPORDA SL RECOLLIDA RUNA 206,00 € 22/07/2019
SAULINA ROVIRA, CARLOTA REGAL JUBILACIO MARIA FURCAT 63,64 € 08/07/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU MATERIAL ALARMA PISCINA 1,33 € 01/07/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU ALARMA AULA CUINA 116,82 € 01/07/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU ALARMA C.FUTBOL 116,82 € 01/07/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU ALARMA CORREUS 118,35 € 01/07/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU ALARMA H.ENTITATS 118,35 € 01/07/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU ALARMA C.CIVIC 124,50 € 01/07/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU ALARMA PISCINA 124,88 € 01/07/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU ALARMA DISPENSARI 126,00 € 01/07/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU ALARMA LLAR INFANTS 138,24 € 01/07/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU ALARMA ESCOLA 171,90 € 01/07/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU ALARMA AJUNTAMENT 179,55 € 01/07/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU MATERIAL ALARMA PISCINA 3,50 € 02/07/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU MATERIAL ALARMA PISCINA 0,12 € 02/07/2019
SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL ASSISTENCIA SANITARIA CURSA VERTICAL ENTRE CASTELLS 2019 126,00 € 08/07/2019
SISTEMES D'OFICINA DE GIRONA SA CANON MANTENIMENT FOTOCOPIADORA 53,61 € 08/07/2019
SISTEMES D'OFICINA DE GIRONA SA CANON MANTENIMENT FOTOCOPIADORA 389,90 € 18/07/2019
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA FRANQUEIG CORREUS 152,00 € 11/07/2019
SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS SARDANES FESTA CANDELERA 41,93 € 08/07/2019
TELECTA SL CONTRACTE ANUAL I REVISIO ALARMA INCENDIS AJUNTAMENT-ESCOLA 680,00 € 08/07/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. 972552073 24,59 € 19/07/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. 972552522 18,64 € 19/07/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. 972552337 161,49 € 19/07/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. 972532271 14,38 € 19/07/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. 972530206 27,24 € 19/07/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. 972530748 42,60 € 19/07/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. 972552098 53,12 € 19/07/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. 972552076 29,22 € 19/07/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBILS 79,93 € 10/07/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBILS 26,45 € 10/07/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBILS 26,45 € 10/07/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBILS 36,48 € 10/07/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBILS 22,00 € 10/07/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBILS 24,15 € 10/07/2019
TERRES VEGETALS CASTELLO SA ADMISSIO PODA 666,64 € 08/07/2019
TERRES VEGETALS CASTELLO SA ADMISSIO PODA 623,48 € 22/07/2019

 

Contractes formalitzats al juny de 2019
Contractista Objecte del contracte Import d'adjudicació (sense iva) Data adjudicació
ALLIANZ RAS SEGUROS ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL 1.814,78 € 03/06/2019
CORPORACIO MEGATEL SL INTERNET LLAR INFANTS 29,75 € 07/06/2019
CORPORACIO MEGATEL SL INTERNET AJUNTAMENT 23,97 € 07/06/2019
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA RENTING FOTOCOPIADORA 151,00 € 05/06/2019
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA FRANQUEIG CORREUS 382,70 € 10/06/2019
GUIÑALES DEL REAL, JAVIER NOTES SIMPLES 27,06 € 10/06/2019
CARBURANTS I SERVEIS DE L'EMPORDA S.L. COMBUSTIBLE VEHICLE AJUNTAMENT 41,59 € 11/06/2019
PRISCO ELECTRONICA SL SERVEI INTERNET AJUNTAMENT 43,55 € 13/06/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA TF. MOBILS 26,69 € 07/06/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA TF. MOBILS 26,45 € 07/06/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA TF. MOBILS 67,79 € 07/06/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA TF. MOBILS 38,88 € 07/06/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA TF. MOBILS 22,00 € 07/06/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA TF. MOBILS 24,00 € 07/06/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972530206 26,87 € 20/06/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552522 18,44 € 20/06/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552098 54,25 € 20/06/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972530748 42,60 € 20/06/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552337 175,40 € 20/06/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552073 25,28 € 20/06/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552076 28,77 € 20/06/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972532271 14,38 € 20/06/2019

Contractes formalitzats al maig de 2019
Contractista Objecte del contracte Import d'adjudicació (sense iva) Data d'adjudicació
ALLIANZ RAS SEGUROS ASSEGURANÇA MULTIRISC EMPRESARIAL 494,37 € 02/05/2019
CORPORACIO MEGATEL SL TARIFA INTERNET AJUNTAMENT 23,97 € 06/05/2019
CORPORACIO MEGATEL SL TARIFA INTERNET LLAR INFANTS 29,75 € 06/05/2019
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA RENTING FOTOCOPIADORA 151,00 € 07/05/2019
CARBURANTS I SERVEIS DE L'EMPORDA S.L. COMBUSTIBLE VEHICLE AJUNTAMENT 82,71 € 09/05/2019
ANZIZO LOPEZ Y CASTELLANOS SL TAXACIO COSTES IMPOSSIBILITAT EXECUCIO SENTENCIA SUN VILLAGE 289,39 € 10/05/2019
COMUNITAT PROPIETARIS PL.CONSTITUCIO DESPESES COMUNITAT 2017 739,68 € 10/05/2019
COMUNITAT PROPIETARIS PL.CONSTITUCIO DESPESES COMUNITAT 2018 752,01 € 10/05/2019
CARGOL CORTADA, FRANCESC XAVIER MATERIAL DIVERS 48,00 € 10/05/2019
NEDAPOOL SL CONTROL FUNCIONAMENT FILTRES I MOTORS PISCINA 99,79 € 10/05/2019
COOPERATIVA AGRIC.PALAU SCCL DESPESES CARNESTOLTES 57,64 € 10/05/2019
COOPERATIVA AGRIC.PALAU SCCL PRODUCTES MARXA BALCO EMPORDA 58,36 € 10/05/2019
BARTRA CALLIS SL ARRANJAMENT CAMI DE LA GORGA 6.500,00 € 10/05/2019
PORT PUJOL, LLUIS MATERIAL MARXA BALCO DE L'EMPORDA 992,40 € 10/05/2019
ROIG SAT SL MANTENIMENT ANUAL SERVEI CLIMATITZACIO 3.708,82 € 10/05/2019
AYTER OLIVERAS, JOAN PRODUCTES DIVERSOS 259,18 € 10/05/2019
AYTER OLIVERAS, JOAN PRODUCTES CARNAVAL 44,82 € 10/05/2019
MACAU INSTAL·LADORS SL REPARACIONS LLAR INFANTS 206,49 € 10/05/2019
MACAU INSTAL·LADORS SL REPARACIONS EDIFICIS MUNICIPALS 119,60 € 10/05/2019
MACAU INSTAL·LADORS SL SUBSTITUCIO LLUMS CLASSES ESCOLA PER LEDS 2.105,00 € 10/05/2019
ROIG SAT SL CANVI BUGIES CALEFACCIO LLAR 88,02 € 10/05/2019
ROIG SAT SL CANVI MOTOR CALEFACCIO ESCOLA 285,81 € 10/05/2019
BARTRA CALLIS SL RETIRADA TERRES RECINTE PISCINA 100,00 € 10/05/2019
CILMA QUOTA 2019 264,00 € 10/05/2019
ASSESSORIA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA I JURIDICA SL HONORARIS GESTORIA 103,50 € 10/05/2019
JOVE PUJOL, LLUIS NETEJA EXTRA VIDRES HOTELS ENTITATS 140,00 € 10/05/2019
AGS DIFFUSION SL TROFEUS MARXA BALCO EMPORDA I CURSA ENTRE CASTELLS 258,00 € 10/05/2019
COMERCIAL LLEVANT SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS 386,52 € 10/05/2019
ROSELLO COURCES SL SERVEI MISSATGERIA MARXA BALCO DE L'EMPORDA 22,34 € 10/05/2019
CLAUS 2000 COPIES CLAUS 14,88 € 10/05/2019
BRETX COMAMALA, JORDI SERVEI MENSUAL MANTENIMENT INFORMATIC 173,25 € 10/05/2019
NUTRILAB ANALISIS LLAR INFANTS 80,70 € 10/05/2019
AQUASET GIRONA SL AIGUA LLAR 108,86 € 10/05/2019
SISTEMES D'OFICINA DE GIRONA SA CANON MANTENIMENT FOTOCOPIADORA 186,17 € 10/05/2019
ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA CERTIFICAT APLICACIO AJUNTAMENT 67,00 € 10/05/2019
JARDINERIA JOAN CASAS SLU SUBMINISTRAMENT I PLANTACIO ALZINES MAS BOHERA 1.545,00 € 10/05/2019
RADIO VILAFANT PUBLICITAT FESTA CANDELERA 104,00 € 10/05/2019
SISTEMES D'OFICINA DE GIRONA SA CANON MANTENIMENT FOTOCOPIADORA 389,90 € 10/05/2019
SISTEMES D'OFICINA DE GIRONA SA CANON TONER 278,54 € 10/05/2019
RUNES EMPORDA SL RECOLLIDA RUNES 206,00 € 10/05/2019
JARDINERIA JOAN CASAS SLU ASSENTAMENT PARTERRES ROSERS DAVANT ESCOLA 1.470,00 € 10/05/2019
LEFEBVRE-EL DERECHO SA SUBSCRIPCIO ANUAL EL DERECHO 1.356,33 € 10/05/2019
RETOLS EMPORDA SC ADQUISICO MIRALLS, PLACA, CONS I TRIANGLES OBRA 954,80 € 10/05/2019
ISS HIGIENE AMBIENTAL 3D SA PROGRAMA TRIMESTRAL DESINFECCIO I DESRATITZACIO C.EDUCATIUS 209,00 € 10/05/2019
HERMES COMUNICACIONS S.A. QUOTA PUBLICITAT ABRIL 36,25 € 10/05/2019
TERRES VEGETALS CASTELLO SA ADMISSIO PODA 641,68 € 10/05/2019
TERRES VEGETALS CASTELLO SA ADMISSIO FUSTES 129,60 € 10/05/2019
DUÑACH SOLER, PEDRO TRANSPORT PODA 570,00 € 10/05/2019
DE RIBOT MOLINET, EDUARD HONORARIS ACTUACIONS JURIDIQUES 2.500,00 € 10/05/2019
PINTURES L'ALBERA SL SUBMINISTRAMENT DE PNTURES 405,92 € 10/05/2019
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA FRANQUEIG CORREUS 319,95 € 10/05/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA TF. MOBIL 26,45 € 10/05/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBIL 82,16 € 10/05/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBIL 25,80 € 10/05/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBIL 26,45 € 10/05/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBIL 22,00 € 10/05/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBIL 40,61 € 10/05/2019
GUIÑALES DEL REAL, JAVIER INFORMACIO REGISTRAL 9,02 € 13/05/2019
ALLIANZ RAS SEGUROS ASSEGURANÇA MULTIRISC 4.107,19 € 14/05/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552522 17,75 € 20/05/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552337 162,59 € 20/05/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972530748 42,60 € 20/05/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552076 27,61 € 20/05/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972532271 14,38 € 20/05/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552073 26,12 € 20/05/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA972552098 53,72 € 20/05/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA972530206 26,38 € 20/05/2019
BARTRA CALLIS SL ARRANJAMENT CAMI MAS BARTOLI 5.700,00 € 24/05/2019
BARTRA CALLIS SL ARRANJAMENT CAMI VELL CASTELLO 2.700,00 € 24/05/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 1ER TTE 2019 173,04 € 24/05/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 1ER TTE 2019 696,30 € 24/05/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 1ER TTE 2019 92,75 € 24/05/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 1ER TTE 2019 2,98 € 24/05/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 1ER TTE 2019 7,54 € 24/05/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 1ER TTE 2019 77,52 € 24/05/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 1ER TTE 2019 19,21 € 24/05/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 1ER TTE 2019 4,69 € 24/05/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 1ER TTE 2019 40,47 € 24/05/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 1ER TTE 2019 15,79 € 24/05/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 1ER TTE 2019 3,55 € 24/05/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 1ER TTE 2019 207,65 € 24/05/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 1ER TTE 2019 110,74 € 24/05/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 1ER TTE 2019 52,60 € 24/05/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 1ER TTE 2019 416,41 € 24/05/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 1ER TTE 2019 8,88 € 24/05/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 1ER TTE 2019 26,48 € 24/05/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 1ER TTE 2019 2,98 € 24/05/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 1ER TTE 2019 14,65 € 24/05/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 1ER TTE 2019 663,08 € 24/05/2019
SAIGA SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS 88,18 € 24/05/2019
J.TOURON S.A. ELECTRODOS DISPENSARI 56,00 € 24/05/2019
CASANOVAS ESPELT, JOSEP INSTAL.LACIO COMPTADOR AIGUA CENTRE CIVIC 472,00 € 24/05/2019
CASANOVAS ESPELT, JOSEP ARRANJAMENT RAJOLES LAVABO ESCOLA 792,00 € 24/05/2019
MACAU INSTAL·LADORS SL INSTAL.LACIO PORTER AUTOMATIC DISPENSARI 428,80 € 24/05/2019
BERTA BADOSA, JOSEP MARIA DESPESES FESTA CARNESTOLTES 36,06 € 24/05/2019
JARDINERIA JOAN CASAS SLU POSADA A PUNT JARDINERIA PISCINA 830,00 € 24/05/2019
PROCURADORS GIRONA SLU JUDICI ORDINARI / ADVOCAT : PUEO MELER, MERCE 110,10 € 24/05/2019
NOVES EDICIONS ALT EMPORDANESES  SLU PUBLICITAT CONVOCATORIA GESTIO PISCINA 170,00 € 24/05/2019
RUNES EMPORDA SL RECOLLIDA RUNA 155,00 € 24/05/2019
SISTEMES D'OFICINA DE GIRONA SA CANON TONER 278,54 € 24/05/2019
ASSOCIACIO HAPKIDO FIGUERES TALLER DEFENSA PERSONAL ABRIL-MAIG 400,00 € 24/05/2019
MIQUEL CARBONELL MALÉ ASSESSORAMENT TÈCNIC ENGINYER MAIG-AGOST 2019 1.900,00 € 24/05/2019

Contractes formalitzats a l'abril de 2019
Contractista Objecte del contracte IMPORT (sense IVA) Data adjudicació
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU ALARMA ESCOLA 171,9 01/04/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU ALARMA CORREUS 118,35 01/04/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU ALARMA C.FUTBOL 116,82 01/04/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU ALARMA PISCINA 122,88 01/04/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU ALARMA LLAR 138,24 01/04/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU ALARMA DISPENSARI 126 01/04/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU ALARMA AJUNTAMENT 179,55 01/04/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU ALARMA C.CIVIC 124,5 01/04/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU ALARMA H.ENTITATS 118,35 01/04/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU ALARMA AULA CUINA 116,82 01/04/2019
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA RENTING FOTOCOPIADORA 151 02/04/2019
CORPORACIO MEGATEL SL TARIFA INTERNET MARÇ LLAR 29,75 03/04/2019
CORPORACIO MEGATEL SL TARIFA INTERNET MARÇ AJUNTAMENT 23,97 03/04/2019
OMNIUM CULTURAL OMNIUM CULTURAL QUOTA 2019 150 03/04/2019
PRISCO ELECTRONICA SL QUOTA MENSUAL INTERNET ABRIL 90 05/04/2019
RUBAU TARRÉS SAU OBRES ANNEXES PROJECTE D'ARRANJAMENT DEL CAMÍ RAL DE ROSES A PERALADA AL SEU PAS PER PALAU-SAVERDERA 3.408,95 05/04/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA TF. MOBILS 88,48 08/04/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA TF. MOBILS 22,24 08/04/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA TF. MOBILS 24,6 08/04/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA TF. MOBILS 26,45 08/04/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA TFS. MOBILS 26,45 08/04/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA TFS. MOBILS 30,72 08/04/2019
GUIÑALES DEL REAL, JAVIER INFORMACIO REGISTRAL 9,02 08/04/2019
CARBURANTS I SERVEIS DE L'EMPORDA S.L. COMBUSTIBLE VEHICLE AJUNTAMENT 62,81 08/04/2019
MIQUEL ALIMENTACIO GRUP S.A. PRODUCTES CARNAVAL 20,73 08/04/2019
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA FRANQUEIG CORREUS 290,3 10/04/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 4ART TTE 2018 37,44€ 12/04/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 4ART TTE 2018 155,47€ 12/04/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 4ART TTE 2018 2,98€ 12/04/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 4ART TTE 2018 14,65€ 12/04/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 4ART TTE 2018 21,16€ 12/04/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 4ART TTE 2018 2,98€ 12/04/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 4ART TTE 2018 2,98€ 12/04/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 4ART TTE 2018 26,30€ 12/04/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 4ART TTE 2018 2,98€ 12/04/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 4ART TTE 2018 36,63€ 12/04/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 4ART TTE 2018 138,38€ 12/04/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 4ART TTE 2018 2,98€ 12/04/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 4ART TTE 2018 40,70€ 12/04/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 4ART TTE 2018 2,98€ 12/04/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 4ART TTE 2018 2,98€ 12/04/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 4ART TTE 2018 14,65€ 12/04/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 4ART TTE 2018 14,65€ 12/04/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 4ART TTE 2018 77,57€ 12/04/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 4ART TTE 2018 229,55€ 12/04/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 4ART TTE 2018 14,65€ 12/04/2019
SOREA SA CONSUMS MUNICIPALS 4ART TTE 2018 8,88€ 12/04/2019
EXCAVACIONS J.PERAFERRER SL REPOSICIO FERM PL.CATALUNYA 14.900,00€ 12/04/2019
PRODAISA SUBSTITUCIO LLUMINARIA MALMESA SECTOR FONT MALLOLA 439,57€ 12/04/2019
PRODAISA REPARACIO PUJANT LLUM C.PALTRET 133,50€ 12/04/2019
PRODAISA SUBSTITUCIO LLUMINARIA MALMESA PARC FONT MALLOLA 439,57€ 12/04/2019
PRODAISA REPARACIO PUNT DE LLUM MAS BOHERA 817,82€ 12/04/2019
JARDINERIA JOAN CASAS SLU ASSENTAMENT PARTERRES ROSERS ENTRADA MAS ISAAC 540,00€ 12/04/2019
PEREZ MORATONES, NARCIS HONORARIS DEMANDA RECURS 31/2014 EXPLOTACIONS AGRICOLES PALAU SL 900,00€ 12/04/2019
GUIÑALES DEL REAL, JAVIER COPIES REGISTRALS 18,04€ 12/04/2019
CREAJAG SL ADQUISICIO EXPOSITORS 699,00€ 12/04/2019
SAIGA ADQUISICIO PRODUCTES 30,14€ 12/04/2019
MACAU INSTAL·LADORS SL DESPESES MARXA BALCO DE L'EMPORDA 115,26€ 12/04/2019
SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS TARIFA ANUAL DRETS D'AUTOR 1.414,73€ 12/04/2019
CONSTRUTOP EMPORDA SLU CANALITZACIO AIGUES PLUJANES FONT DE DALT 4.405,00€ 12/04/2019
RIFER SL MANTENIMENT ANUAL RELLOTGE DE LA TORRE DEL RELLOTGE 250,00€ 12/04/2019
RIFER SL MOTOR RELLOTGE DE LA TORRE DEL RELLOTGE 700,00€ 12/04/2019
PETROLIS FIGUERES SL GAS-OIL CENTRES EDUCATIUS I AJUNTAMENT 6.228,72€ 12/04/2019
DUÑACH SOLER, PEDRO TRANSPORT PODA 410,00€ 12/04/2019
DISSET SC TARGETA CAMERA 21,95€ 12/04/2019
HERMES COMUNICACIONS S.A. QUOTA PUBLICITAT MARÇ 36,25€ 12/04/2019
TERRES VEGETALS CASTELLO SA ADMISSIO PODA 583,96€ 12/04/2019
TERRES VEGETALS CASTELLO SA ADMISSIO FUSTES 62,40€ 12/04/2019
NEOPOLIS CONSULTORIA SOCIOPOLITICA SL DISSENY I DINAMITZACIO PROCES PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 6.810,00€ 12/04/2019
ROIG SAT SL REPARACIO AVARIA EQUIPS AIRE SALA BALL C.CIVIC 340,00€ 12/04/2019
ASSESSORIA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA I JURIDICA SL HONORARIS GESTORIA 18,50€ 12/04/2019
ASSESSORIA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA I JURIDICA SL HONORARIS GESTORIA 319,50€ 12/04/2019
FUNERARIA ALT EMPORDA SL CENTRE FLORS ENTERRAMENT 90,91€ 12/04/2019
ALONSO DE MEDINA, MARIA ASSUMPCIO HONORARIS REPOSTA RECURS INFORME PERICIAL LLIC.OBRES C. NIETZCHE 5 680,00€ 12/04/2019
VILA-CLARA GARRIGA, JOAN RETOLS CARRER GREGAL 169,25€ 12/04/2019
COMERCIAL LLEVANT SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS 400,53€ 12/04/2019
BRETX COMAMALA, JORDI LLICENCIES OFFICE RECAPTACIO I ALCALDIA 177,80€ 12/04/2019
BRETX COMAMALA, JORDI SERVEI MANTENIMENT INFORMATIC MARÇ 140,82€ 12/04/2019
AQUASET GIRONA SL AIGUA LLAR 43,43€ 12/04/2019
NUTRILAB ANALISIS LLAR 80,70€ 12/04/2019
ASSESSORIA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA I JURIDICA SL HONORARIS GESTORIA 339,00€ 12/04/2019
CASANOVAS ESPELT, JOSEP REPARACIONS DIVERSES INFRAESTRUCTURA MPAL. 982,00€ 12/04/2019
QUIRON PREVENCION SLU PREVENCIO RISCOS LABORALS MARÇ-MAIG 223,02 15/04/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552076 27,84 23/04/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972530206 27,07 23/04/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552337 161,36 23/04/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972532271 14,38 23/04/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552522 18,11 23/04/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552098 59,6 23/04/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972530748 42,6 23/04/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552073 34,86 23/04/2019
ASCENSORS SERRA SA MANTENIMENT ASCENSOR 235,48 25/04/2019
ASCENSORS SERRA SA MANTENIMENT ASCENSOR 235,48 25/04/2019
ASCENSORS SERRA SA MANTENIMENT ASCENSOR 238,78 25/04/2019

 

Contractes formalitzats al març de 2019
Contractista Objecte del contracte IMPORT (sense IVA) Data adjudicació
ALLIANZ RAS SEGUROS ASSEGURANÇA MARXA BALCO DE L'EMPORDA 2019 128,77€ 01/03/2019
MIQUEL ALIMENTACIO GRUP S.A. PRODUCTES FESTA MAJOR 80,49€ 04/03/2019
CORPORACIO MEGATEL SL QUOTA INTERNET LLAR INFANTS 29,75€ 05/03/2019
CORPORACIO MEGATEL SL QUOTA INTERNET AJUNTAMENT 23,97€ 05/03/2019
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA RENTING FOTOCOPIADORA 151,00€ 05/03/2019
PRISCO ELECTRONICA SL QUOTA MENSUAL INTERNET MARÇ 90,00€ 05/03/2019
SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL AMBULANCIA CURSA BALCO DE L'EMPORDA 265,00€ 08/03/2019
PETROLIS FIGUERES SL GAS OIL AJUNTAMENT 940,94€ 08/03/2019
CONSORCI LOCALRET QUOTA 2019 170,35€ 08/03/2019
CAMPOY BATALLA, ISABEL CARREGA EXTINTOR DISPENSARI 26,64€ 08/03/2019
ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS QUOTA 2019 229,00€ 08/03/2019
HERMES COMUNICACIONS S.A. QUOTA PUBLICITAT FEBRER 36,25€ 08/03/2019
VIÑALES MORENO, ANTONIO REPARACIONS ESCOLA 180,00€ 08/03/2019
VIÑALES MORENO, ANTONIO REPARACIONS LLAR INFANTS 65,00€ 08/03/2019
PAPERERIA EMPORDA MATERIAL OFICINA 54,11€ 08/03/2019
PAPERERIA EMPORDA PLASTIFICADORA 99,32€ 08/03/2019
GUIÑALES DEL REAL, JAVIER INSCRIPCIO REGISTRAL 123,14€ 08/03/2019
GUIÑALES DEL REAL, JAVIER INSCRIPCIO REGISTRAL 329,19€ 08/03/2019
CHARLES MAYÀ, JORDI VESTURARI PEO (PROGRAMA FORMACIO CCAE 2019) 246,76€ 08/03/2019
DISSET SC MATERIAL OFICINA 223,29€ 08/03/2019
SISTEMES D'OFICINA DE GIRONA SA CANON MANTENIMENT FOTCOPIADORA 136,52€ 08/03/2019
BRETX COMAMALA, JORDI MANTENIMENT INFORMATIC FEBRER 232,14€ 08/03/2019
COMERCIAL LLEVANT SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS 299,00€ 08/03/2019
MARTOS CLOS, JOSE MARIA DINAR MUSICS FESTA LA CANDELERA 359,55€ 08/03/2019
MARTOS CLOS, JOSE MARIA ENTREPANS REUNIO PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 59,09€ 08/03/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA TF. MOBIL 22,24€ 08/03/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA TF. MOBIL 24,00€ 08/03/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA TF. MOBIL 26,45€ 08/03/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA TF. MOBIL 26,45€ 08/03/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA TF. MOBIL 30,61€ 08/03/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA TF. MOBIL 83,60€ 08/03/2019
MIQUEL ALIMENTACIO GRUP S.A. PRODUCTES MARXA BALCO EMPORDA 267,04€ 11/03/2019
MIQUEL ALIMENTACIO GRUP S.A. PRODUCTES MARXA 89,20€ 11/03/2019
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA FRANQUEIG CORREUS 211,75€ 14/03/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552337 162,00€ 19/03/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552076 29,81€ 19/03/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972532271 14,38€ 19/03/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552073 22,97€ 19/03/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972530206 26,49€ 19/03/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552522 19,45€ 19/03/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552098 58,65€ 19/03/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972530748 42,37€ 19/03/2019
GUIÑALES DEL REAL, JAVIER COPIES REGISTRALS 18,04€ 20/03/2019
DUÑACH SOLER, PEDRO TRANSPORT PODA 482,00€ 22/03/2019
TERRES VEGETALS CASTELLO SA ADMISSIO PODA 707,20€ 22/03/2019
APLICACIONS I MANTENIMENTS DABAU SL SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO BANDES REDUCTORES I SENYALS 6.868,92€ 22/03/2019
DCD TALLER AMBIENTAL SL REDACCIÓ DEL DOCUMENT AMBIENTAL MODIFICACIO 3 POUM 1.500,00€ 22/03/2019
CAMPOY BATALLA, ISABEL REVISIO TRIMESTRAL EXTINTORS 275,10€ 22/03/2019
RIMBLAS GRAU, JORDI REDACCIO PROJECTE ENDERROC OBRA IL.LEGAL POL.8 PARC.89 500,00€ 22/03/2019
SISTEMES D'OFICINA DE GIRONA SA CANON MANTENIMENT FOTOCOPIADORA 111,70€ 22/03/2019
FERROS PERICH SL TELA METAL.LICA 15,12€ 22/03/2019
MUSTRAMIT SL ACTUACIO CARNESTOLTES 1.100,00€ 22/03/2019
FERROS PERICH SL FERROS PER ESTANTERIES I TAPES REGISTRE 1.147,34€ 22/03/2019
FERROS PERICH SL SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS 46,33€ 22/03/2019
AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL PRODUCTES NETEJA ESCOLA 685,19€ 22/03/2019
SANTAULARIA EQUIPAMENTS URBANS SL TANCA FUSTA PATI LLAR INFANTS 2.575,70€ 22/03/2019
SISTEMES D'OFICINA DE GIRONA SA CANON MANTENIMENT FOTOCOPIADORA 180,65€ 22/03/2019
CASANOVAS ESPELT, JOSEP REPARACIO TANCA FUSTA ZONA ESBARJO MAS BOHERA 1.592,00€ 22/03/2019
AQUASET GIRONA SL AIGUA LLAR 82,69€ 22/03/2019
CREU ROJA TRANSPORT ADAPTAT FEBRER 118,75€ 22/03/2019
DIARI DE GIRONA SA PUBLICITAT FESTA 100,00€ 22/03/2019
NUTRILAB ANALISIS LLAR INFANTS 80,70€ 22/03/2019
AYTER OLIVERAS, JOAN PRODUCTES CURSA BALCO DE L'EMPORDA 87,98€ 22/03/2019
CORTADA RICART, MODESTA PRODUCTES CARNESTOLTES 118,00€ 22/03/2019
ROIG SAT SL REPARACIO CLIMATITZACIO SALA BALL CENTRE CIVIC 436,00€ 22/03/2019
BRETX COMAMALA, JORDI LLICENCIA OFFICE ORDINADOR URBANISME 106,68€ 22/03/2019
MIRO REIG, JUAN ACTUACIO DIUMENGE CARNESTOLTES 190,00€ 22/03/2019
GUITART BRUÑOL, PERE DINAR CARNESTOLTES 1.500,00€ 22/03/2019
SHOW FACTORY PRODUCCIONS SL TALLER CARNESTOLTES 750,00€ 22/03/2019
GARRIDO MONTORO, ANNA ORGANITZACIO MARXA BALCO EMPORDA 456,60€ 22/03/2019
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU COMANDAMENTS ALARMES EDIFICIS MUNICIPALS 50,00€ 25/03/2019
PRODAISA MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC GENER-JUNY 2019 10.776,50€ 08/03/2019
MIQUEL CARBONELL MALÉ ASSESSORAMENT TÈCNIC ENGINYER MUNICIPAL MARÇ-ABRIL 2019 950,00 € 08/03/2019

Contractes formalitzats el mes de febrer de 2019
Contractista Objecte del contracte IMPORT (sense IVA) Data adjudicació
ASCENSORS SERRA SA MANTENIMENT ASCENSOR AJUNTAMENT 235,48€ 01/02/2019
ASCENSORS SERRA SA MANTENIMENT ASCENSOR H.ENTITATS 235,48€ 01/02/2019
ASCENSORS SERRA SA MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA 238,78€ 01/02/2019
DIPUTACIO DE GIRONA PUBLICACIO BOP 41,00€ 01/02/2019
MIQUEL ALIMENTACIO GRUP S.A. PRODUCTES FESTES NADAL 40,96€ 01/02/2019
PRISCO ELECTRONICA SL QUOTA MENSUAL INTERNET 90,00€ 05/02/2019
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA RENTING FOTOCOPIADORA 151,00€ 06/02/2019
CORPORACIO MEGATEL SL TARIFA INTERNET LLAR INFANTS 29,75€ 06/02/2019
CORPORACIO MEGATEL SL TARIFA INTERNET AJUNTAMENT 23,97€ 06/02/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBILS 73,78€ 07/02/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBILS 24,79€ 07/02/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBILS 22,96€ 07/02/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBILS 33,35€ 07/02/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBILS 24,79€ 07/02/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBILS 26,25€ 07/02/2019
ABSIS CONTRACTE MANTENIMENT 2019 1.397,69 € 08/02/2019
EDITORIAL GAVARRES SL 5 EXEMPLARS REVISTA ALBERES 100,00 € 08/02/2019
DUÑACH SOLER, PEDRO TRANSPORT PODA 650,00 € 08/02/2019
TERRES VEGETALS CASTELLO SA ADMISSIO PODA 734,24 € 08/02/2019
NOVES EDICIONS ALT EMPORDANESES SLU PUBLICITAT FESTA 170,00 € 08/02/2019
ISS HIGIENE AMBIENTAL 3D SA PROGRAMA TRIMESTRAL DESINFECCIO C.EDUCATIUS 209,00 € 08/02/2019
DISSET SC MATERIAL OFICINA 122,41 € 08/02/2019
AYTER OLIVERAS, JOAN PRODUCTES DIVERSOS 273,38 € 08/02/2019
ESTAMOS CONECTADOS SL REPARACIO ALARMA CENTRE CIVIC 1.008,50 € 08/02/2019
COMERCIAL LLEVANT SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS 62,69 € 08/02/2019
FORAPLAGUES SALT 2014 SL TRACTAMENT FORMIGUES LLAR INFANTS 362,50 € 08/02/2019
PEIX FELIU, CORAL·LI TRAMITACIO RECURS SR. HANKE 290,08 € 08/02/2019
NUTRILAB ANALISIS LLAR 80,70 € 08/02/2019
MACAU INSTAL·LADORS SL REPARACIONS ELECTRIQUES C.EDUCATIUS 287,12 € 08/02/2019
MACAU INSTAL·LADORS SL REPARACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS CULTURALS 37,30 € 08/02/2019
MACAU INSTAL·LADORS SL CANVI ESCALFADOR AIGUA ESCOLA 482,60 € 08/02/2019
ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLICA PUBLICACIO DOGC 218,40 € 08/02/2019
BRETX COMAMALA, JORDI MANTENIMENT INFORMATIC GENER 297,00 € 08/02/2019
SUÑER GELADA, RAIMON PINTURA VESTIDORS CAMP DE FUTBOL 1.455,00 € 08/02/2019
CARBURANTS I SERVEIS DE L'EMPORDA S.L. COMBUSTIBLE VEHICEL AJUNTAMENT 60,33€ 08/02/2019
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA FRANQUEIG CORREUS 136,95€ 12/02/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552098 62,66€ 19/02/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552522 18,08€ 19/02/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972532271 14,38€ 19/02/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552076 32,48€ 19/02/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972530206 27,48€ 19/02/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972530748 40,95€ 19/02/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552073 23,35€ 19/02/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552337 161,61€ 19/02/2019
ROSES GESTIO 2015 SC PROVISIO FONS ESCRIPTURA 2416/18 2.000,00€ 21/02/2019
MUSICS DE CATALUNYA SCCL ACTUACIO ORQUESTRA COSTA BRAVA 4.800,00 € 22/02/2019
ASSOC.DE MUSICS MUSICAT ACTUACIO COBLA COSTA BRAVA 1.200,00 € 22/02/2019
ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA TARGETA TCAT 24,70 € 22/02/2019
AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL PREMSA FREGONA 44,80 € 22/02/2019
EDITORIAL L'EMPORDA S.L. PUBLICITAT MARXA BALCO EMPORDA 165,00 € 22/02/2019
EDITORIAL L'EMPORDA S.L. PUBLICITAT FESTA CANDELERA 140,00 € 22/02/2019
ELISABETH HERNANDEZ(PROCURADOR) RECURS APELACIO 274/2016 250,00 € 22/02/2019
ASSESSORIA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA I JURIDICA SL HONORARIS GESTORIA 264,70 € 22/02/2019
AQUASET GIRONA SL AIGUA LLAR 89,24 € 22/02/2019
ASSESSORIA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA I JURIDICA SL HONORARIS GESTORIA 319,50 € 22/02/2019
CONSORCI DE LA COSTA BRAVA LIQUIDACIO 2019 156,95 € 22/02/2019
FLORS MATEU-EL RACO DE LES FLORS PLANTES ESGLESIA 123,82 € 22/02/2019
MACAU INSTAL·LADORS SL SUBSTITUCIO LLUMS BIBLIOTECA PER LEDS 728,00 € 22/02/2019
CASANOVAS ESPELT, JOSEP SUBSTITUIR PORTA BANY PATI ESCOLA 160,00 € 22/02/2019
CASANOVAS ESPELT, JOSEP TREBALLS DIVERSOS INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 420,00 € 22/02/2019
MES TUMACAT SL ACTUACIO FESTA MAJOR 950,00 € 22/02/2019
ASSOCIACIO MUNICIPIS PER LA INDEPENDENCIA QUOTA 2019 113,00 € 22/02/2019
DOUBLET IBERICA SA ADQUISICIO DUES BANDERES 85,00 € 22/02/2019

Contractes formalitzats el mes de gener de 2019
Contractista Objecte del contracte IMPORT (sense IVA) Data adjudicació
QUIRON PREVENCION SLU RECONEIXEMENT MEDICS 34,94 € 01/01/2019
QUIRON PREVENCION SLU QUOTA RISCOS LABORALS 183,57 € 01/01/2019
MIQUEL ALIMENTACIO GRUP S.A. PRODUCTES ACTES NADAL 128,42 € 01/01/2019
SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU ALARMA C.FUTBOL 116,82 € 07/01/2019
SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU ALARMA CORREUS 118,36 € 07/01/2019
SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU ALARMA DISPENSARI 126,00 € 07/01/2019
SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU ALARMA LLAR INFANTS 138,24 € 07/01/2019
SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU ALARMA PISCINA 122,88 € 07/01/2019
SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU ALARMA ESCOLA 171,90 € 07/01/2019
SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU ALARMA AJUNTAMENT 179,55 € 07/01/2019
SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU ALARMA C.CIVIC 124,50 € 07/01/2019
SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU ALARMA H.ENTITATS 118,35 € 07/01/2019
SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU ALARMA AULA CUINA 116,82 € 07/01/2019
CORPORACIO MEGATEL SL TARIFA INTERNET LLAR INFANTS 29,75 € 07/01/2019
CORPORACIO MEGATEL SL TARIFA INTERNET AJUNTAMENT 23,97 € 07/01/2019
PRISCO ELECTRONICA SL QUOTA MENSUAL INTERNET 90,00 € 07/01/2019
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA RENTING FOTOCOPIADORA 151,00 € 07/01/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBILS 24,79 € 10/01/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBILS 90,63 € 10/01/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBILS 28,77 € 10/01/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBILS 36,01 € 10/01/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBILS 24,15 € 10/01/2019
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA MOBILS 24,79 € 10/01/2019
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA FRANQUEIG CORREUS 106,65 € 14/01/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552098 51,69 € 21/01/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972532271 14,38 € 21/01/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552522 19,26 € 21/01/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972530748 40,95 € 21/01/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972530206 27,00 € 21/01/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552076 28,76 € 21/01/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552073 21,17 € 21/01/2019
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. LÍNIA 972552337 166,26 € 21/01/2019
MIQUEL ALIMENTACIO GRUP S.A. PRODUCTES FESTES NADAL 212,00 € 21/01/2019
DIARI DE GIRONA SA SUBSCRIPCIO ANUAL 378,25 € 25/01/2019
ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA T.CAT PERSONAL 24,70 € 25/01/2019
NOVES EDICIONS ALT EMPORDANESES  SLU SUBSCRIPCIÓ ANUAL SETMANARI HORA NOVA 86,54 € 25/01/2019
SISTEMES D'OFICINA DE GIRONA SA CANON MANTENIMENT FOTOCOPIADORA 362,19 € 25/01/2019
NOVES EDICIONS ALT EMPORDANESES  SLU PUBLICITAT HORA NOVA  MARXA DE MUNTANYA BALCÓ DE L'EMPORDÀ 325,00 € 25/01/2019
EDITORIAL L'EMPORDA S.L. SUBSCRIPCIO ANUAL L'EMPORDA 91,73 € 25/01/2019
AQUASET GIRONA SL AIGUA LLAR 52,00 € 25/01/2019
COMERCIAL LLEVANT SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS 208,19 € 25/01/2019
ASSESSORIA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA I JURIDICA SL HONORARIS GESTORIA 370,54 € 25/01/2019
FUERTES FERNANDEZ, JAVIER COPIES DOCUMENTS 15,04 € 25/01/2019
MIQUEL CARBONELL MALÉ ASSESSORAMENT TÈCNIC ENGINYER MUNICIPAL GENER-FEBRER 2019 950 € 25/01/2019