Resolucions administratives i judicials

Última actualització: 09/05/2019

 

Resolució de de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública sobre la sol·licitud presentada per un periodista per accedir a informació sobre la gestió de l'abastament d'aigua
25/04/2019

Resolució 233/2019. Data i durada de la concessió del servei d'abastament d'aigua.

 

Resolució de l'Oficina Antifrau de Cataluna sobre la investigació de dietes i assistències a òrgans de l'alcalde durant el mandat 2011-2015
01/03/2019

Actuació d'investigació 044-29072016/013

 

Resolució de l'Oficina Antifrau de Cataluna sobre la investigació de contractes del mandat 2011-2015
01/03/2019

Actuació d'investigació 044-29072016/013

 

Recurs contenciós administratiu 66/2018 relacionat amb el Procediment 138/2017 per determinar si existeix o no un camí públic en el sector PAU5 (per sobre el carrer Ciutat)  
03/12/2018

Interlocutòria 211/18, de 3 de desembre de 2018, del Jutjat Contenciós administratiu número 3 de Girona

 

Recurs contenciós administratiu 571/2009 reclamant danys en relació al Procediment  644/2002 (edifici Sun Village)
31/07/2018

Interlocutòria 137/2018, de 31 de juliol de 2018, del Jutjat Contenciós administratiu número 3 de Girona

 

Procediment 138/2017 del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 8 de Figueres per determinar si existeix o no un camí públic en el sector PAU5 (per sobre el carrer Ciutat)
05/07/2018

Sentència 116/2018 del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 8 de Figueres

 

Recurs contenciós administratiu 213/2017 presentat per la delegació del Govern contra l'acord de Junta de Govern de 6 d'abril de 2017, mitjançant el qual es va acordar el pagament de 113€ de la quota de l'AMI del 2017
28/03/2018

Sentència 93/2018 del Jutjat contenciós administratiu número 3 de Girona

 

Recurs 244/2016 pel qual la Fundació Privada Família i Benestar reclama 51.619,10€ a l'Ajuntament de Palau-saverdera pels ascensors dels pisos de la plaça Constitució.
13/03/2018

Sentència número 54/2018 del Jutjat contenciós administratiu número 2 de Girona

 

Recurs 82/2017 de reclamació de responsabilitat patrimonial contra l'Ajuntament de Palau-saverdera per una caiguda amb bicicleta a la via pública
20/02/2018

Sentència número 51/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Girona.

 

Causa 105/13 del Jutjat Penal número 1 de Figueres per un delicte contra l'ordenació del territori en el sector del Molí de Vent.
6/6/2013

Sentència número 193/2013 del Jutjat Penal número 1 de Figueres que ordena l'enderoc de la construcció.

19/12/2017 Diligència d'ordenació de compliment de sentència

 

Recurs contenciós-administratiu 243/2016 presentat per la delegació del govern a Catalunya contra l'acord de Junta de Govern de 27 de maig de 2016, mitjançant el qual es va aprovar el pagament de la quota de l'AMI per a l'any 2016.
28/06/2017

Sentència 109/17 del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Girona.

 

Procediment abreujat 241/2016 incoat a partir de la demanada presentada per l'anterior alcalde per poder cobrar dietes i desplaçaments del 2011 al 2014 per import de 26.824,85€
22/02/2017

Sentència 39/17 del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona.

 

Recurs 301/2012 presentat per particulars que demanen la impugnació total del POUM o subsidiàriament, la qualificació urbanística del sòl on hi ha el Sun Village
17/05/2017

Sentència 277/2017 de la secció tercera de la sala contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)

News.png

21/05/2018 Auto de la secció 1a de la sala contensiosa administrativa del Tribunal Suprem que no admet a tràmit el recurs de cassació presentat per l'Ajuntament.

 

Recurs 305/2012 presentat per uns particulars que demanaven la impugnació parcial del POUM en relació a l'ampliació de l'avinguda Mas Bohera fins al carrer Ciutat
22/02/2017

Sentència núm 91/2017 de la secció 3a de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)