Calendari del contribuent i padrons fiscals

Última actualització: 31/01/2020

Detalls de la tramitació: Impost de vehicles, taxa escombraries, taxa de cementiri, de gual i de jardins
Els padrons fiscals de l'impost de vehicles, d'escombraries, de cementiri, de gual i de jardins es van aprovar inicialment per decret d'alcaldia de 27 de gener de 2020 i actualment es troben exposats al públic fins el 28 de febrer.  Si no es presenten al·legacions s'entendran aprovats definitivament.

 

Mitjans de pagament
L’Ajuntament de Palau-saverdera no accepta el pagament en efectiu dels impostos, contribucions especials, taxes i preus públics municipals. Podeu fer els pagaments per domiciliació bancària, a través de Línia Oberta de La Caixa, o en els caixers automàtics i les oficines de la mateixa entitat, mitjançant un codi de barres que rebreu en cada cas.

Contacte
Si voleu contactar amb el servei de recaptació podeu trucar al 972552337 o bé enviar un correu electrònic a recaptacio@arxiu.palau-saverdera.cat