Associacions i Entitats

Trobareu a la columna de la dreta la llista de les diferents associacions i entitats que estan inscrites en el Registre Municipal d'entitats de Palau-saverdera.

Per a totes les entitats que vulgueu donar-vos d'alta al Registre, aquesta és la documentació que cal presentar:

  • Instància genèrica signada fent la sol·licitud
  • Còpia de la resolució del Registre General d'Associacions de la Generalitat
  • Còpia compulsada dels estatuts actuals de l'entitat, original i còpia
  • Junta directiva actualitzada, amb noms, adreces i telèfons dels membres
  • Fotocòpia del NIF de l'entitat
  • Programa d'activitats realitzades (durant l'any anterior i l'any en curs)
  • Pressupost de l'any en curs
  • Certificat del nombre de socis i sòcies que té l'entitat
  • Logotip de l'entitat, en el cas de tenir-ne algun