Retiment de Comptes

Trobareu a continuació un recull de les notícies publicades en el blog d'actualitat de l'Ajuntament de Palau-saverdera que donen fe les accions que s'han portat a terme dins de les 8 grans àrees de treball que es van establir en el Pla d'Acció Municipal 2015-2019 que podeu consultar aquí.

A trets generals, aquestes àrees són les següents:

  • Atenció a les persones, entitats i associacions
  • Racionalització pressupostària, estabilitat financera i promoció econòmica
  • Conservació i manteniment d'infraestructures i serveis municipals
  • Foment de l'ús de les nove stecnologies, web municipal, seu electrònica i portal de transparència
  • Participació ciutadana
  • Control i seguiment de les concessions municipals. Usos dels espais municipals
  • Resolució de conflictes urbanístiques, processos judiacials i contenciosos pendents
  • Bon govern